Puran puheenvuoro

Sinun, minun ja meidän Vanajavetemme

Vanajavesikeskusta perustamassa ollut Martti Pura jarruttelee nopeiden tuloksien odottajia.

Aijai, Martti Pura huokaa Katinalan rannassa. Selvästi sinilevää. Vihreänsinertävä rantavesi kielii keljusta tilanteesta.

Pura on paininut sinilevää ja kaikkia muitakin Vanajaveden tilaa huonontavia kiusankappaleita vastaan jo vuosikausia. Hän oli mukana perustamassa Vanajavesikeskusta, joka aloitti toimintansa vuonna 2010.

Pura oli Vanajavesikeskusta ylläpitävän säätiön hallituksen puheenjohtaja vuoden 2013 loppuun saakka.

Hän kiittää ideasta Matti Puotilaa ja Juhani Honkaa.

–He ajoivat asiaa kaikkein tarmokkaimmin, Pura sanoo.

Tavoite on selkeä: Vanajaveden veden laatua parannetaan huomattavasti.

– Toivon, että vielä minun elinaikanani Vanajavesi saataisiin niin hyvään kuntoon kuin se oli minun syntyessäni, Martti Pura, 64, sanoo.

”Jos tautia on lisätty vuosikausia, se ei parane viidessä vuodessa.”

Tällä hetkellä Hämeenlinnan seudun vesien tila on huolestuttava. Valtaosa järvistä ja joista on tyydyttävässä tai välttävässä tilassa. Rehevöitymisestä, umpeenkasvusta ja sinilevähaitoista kärsitään monin paikoin.
Pura penää kärsivällisyyttä.

– Jos tautia [veden kuormitusta] on lisätty vuosikausia, se ei parhaillakaan lääkkeillä parane viidessä vuodessa.

Hän korostaa myös, että hyvistä aikeista huolimatta ei pidä hötkyillä. Vanajavesikeskuksen vesiensuojelutoimenpiteiden takana on vankkaa tutkimustietoa.

– Virheitä ei pidä tehdä. Ei kannata lähteä kovalla innostuksella ruoppaamaan haitallisia aineksia järvien pohjista ennen kuin tiedetään mitä tehdään. Pahimmillaan haitalliset aineet lähtevät uudestaan liikkeelle.

Pura kiitteleekin Vanajavesikeskuksen käytössä olevaa asiantuntijatietoa, jonka ansiosta nyt voidaan keskittyä oikeisiin käytännön toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi.

Puran mukaan Vanajavesikeskuksen tavoitteena on aina ollut avoimuus ja kaikkien kansalaisten aktivoiminen. Keskeistä on ongelmien ratkaisu syyllisten etsimisen sijaan.

Nyt kelpaa hymyillä, sillä pitkäjänteisen vesiensuojelun tulevaisuus näyttää valoisalta.

”Yhteistyökumppaneita on ollut helppo löytää.”

– Tämä on kiinnostanut kaikkia, ja yhteistyökumppaneita on ollut helppo löytää. Kukaan ei ole vähätellyt vesiensuojelun tarpeellisuutta.

Vanajavesikeskuksen takana onkin hyvin laaja yhteistyö: mukana on kansalaisjärjestöjä, tutkimus- ja oppilaitoksia, yrityksiä, viranomaisia, etujärjestöjä sekä kaikki alueen kunnat.
Lisäksi toimintaa tukee iso joukko innostuneita ihmisiä. He ovat alueen asukkaita tai muutoin vesiensuojelusta huolta pitäviä kansalaisia.

Toiminnan rahoitus on turvattu seuraavan kolmen vuoden ajaksi, mutta uusia yhteistyökumppaneita etsitään koko ajan pitkäaikaiseen vesien laadun parantamistyöhön.

– Vanajavesikeskuksen toiminta vaatii jatkuvuutta. Tämä ei ole hanke, vaan elämäntapa.

Haastattelu on julkaistu Hämeen Sanomien Vanajavesi-liitteessä syyskuussa 2013.