Sääjärven kalatiellä kelpaa fisujen kulkea

Sääjärven uuden kalatien suurilla kivillä vuorattu uoma on noin 140 m pitkä ja se on muotoiltu niin, että kalojen on helppo kulkea järven ja joen välillä.

Kalatien uoma syvennyksineen ja kynnyksineen on hyvä elinympäristö esimerkiksi purotaimenelle. Työmaan ohittavan tien ali on tehty uusi tierumpu ja kalatien yläpäähän pohjapato.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa ovat mukana UPM-Kymmene Oyj, Hämeen ELY-keskus, Harvialan osakaskunta, Vanajavesikeskus ja Janakkalan kunta. Hankkeen vesilain mukaisen luvan haltija on UPM-Kymmene Oyj, jonka vastuulle padot ja kalatiet jäävät.

Tämä julkaisu on toteutettu Hämeen ELY -keskuksen myöntämän Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 sekä kuntarahoituksen turvin.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}