Ruununmyllynojan patoallasta ruopataan

Hämeenlinnan Katumajärveen laskeva Myllyojan patoallas Ruununmyllyn yläpuolella on vähitellen täyttynyt veden mukanaan kuljettamasta aineksesta. Ruoppaamalla allasta saadaan altaaseen uutta vesitilavuutta n. 500 m3. Veden virtaus hidastuu altaassa nykyistä paremmin,  jolloin se toimii kuin pieni kosteikko tai laskeutusallas pysäyttäen raskaimpaa kiintoainesta ja humusmateriaalia.

Työt alkavat viikolla 10 (3.3.2014 alkavalla viikolla). Ruoppausmassa läjitetään Vanajanlinnantien toiselle puolelle väliaikaisesti, josta se hieman kuivaneena ja kovettuneena siirretään eteenpäin hyötykäyttöön. Näin vältetään mahdollisimman tarkasti märän sedimenttimassan valumista yleiselle tielle.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}