Renkajoen kunnostus, kutusoraa taimenelle (3,23 min)

Videolla esitellään taimenen kutusoraikon toteutusta kunnostuskohteella.

Renkajoen vanhoja säännöstely- ja myllypatoja on muutettu pohjapadoiksi. Samalla uomaa on kunnostettu mm. taimenen elinympäristöksi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}