Pohjapatoaltaat puolittavat kiintoaineksen määrän

Lammin Koiransuolenojan patoaltaiden hyvät tulokset yllättivät tutkijat.

Teksti ja kuva: Tia Yliskylä

Lammin biologisen aseman professoria Lauri Arvolaa hymyilyttää. Alkuvuodesta Koiransuolenojalle rakennetut pohjapatoaltaat ovat toimineet paremmin kuin osattiin odottaa.

– Meille oli suuri yllätys, miten hyvin systeemi toimii. Kun lumet sulivat, pääsimme kiintoaineksen osalta jopa 50 prosentin pidättyvyyteen, Arvola iloitsee.

Kuluneen kesän aikana mittaustulokset ovat olleet samantyyppiset.

– Silloin kun vettä satoi yli 50 milliä vuorokaudessa, altaista pois lähtevä vesi oli kuulemma silminnähden huomattavan kirkasta, Arvola kertoo.

Patoaltaiden toiminta perustuu veden virtausnopeuden hidastamiseen.

Kun purossa vilkkaana virtaava vesi joutuu leveään ja syvään altaaseen, sen virtausnopeus hidastuu. Silloin osa veden mukana kulkeutuneesta karkeasta kiintoaineksesta painuu pohjaan eikä pääse järveä kuormittamaan.

Liukoisten ravinteiden osalta ei ole vielä tarkkoja tuloksia, mutta Lauri Arvola pitää todennäköisenä, että altaat pidättävät niitäkin.

– Mielenkiintoista on nähdä, mikä on vesikasvillisuuden rooli, sitten kun se kasvaa. Kasvillisuus tulee varmaankin pidättämään osan ravinteista.

 

Pääjärvi on siitä poikkeuksellinen alue, että järveen laskevan veden laatua on mitattu järjestelmällisesti 1990-luvulta lähtien.

Jatkuvasti toimivat automaattiset mittalaitteet raportoivat muun muassa veden nitraattipitoisuudesta ja sameudesta. Lisäksi Pääjärvestä otetaan viikoittain vesinäytteitä.

Tarkka mittausjärjestelmä osoittaa, että pohjapatoaltaat ovat tehokkaita karkean kiintoaineksen poistamisessa.

– Esimerkiksi voimakkaan virtaaman aikana karkeaa ainesta kulkee niin paljon, että jo näin yksinkertaisella menetelmällä siitä saadaan iso osa pois. Se on huikea määrä, joka jää menemättä järveen.

Altaita täytyy tyhjentää säännöllisin välein, jottei niiden puhdistusteho heikkene.

– Suuri kysymys onkin, että miten se tehdään, Arvola myöntää.

Hänen mukaansa altaihin kertyvää ainesta voidaan myöhemmin käyttää maanparannusaineena.

Vanajavesikeskuksen rahoittama Koiransuolenojan pohjapatoallashanke maksoi vajaat 20 000 euroa.

Tuloksia seurataan ainakin tämän syksyn ajan, mutta hankkeelle on tarkoitus hakea jatkorahoitusta.

koiransuoli-kesalla3p

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}