Patovahdin terveiset

Teen töitä Hämeen ELY-keskuksessa patoturvallisuusasioiden parissa. Patoturvallisuus on monelle melko vieras käsite. Lähes kaikki kuitenkin tuntevat esimerkiksi Tammerkosken padot Tampereen keskustassa tai Imatrankosken Imatralla.

Patoja koskee patoturvallisuuslaki ja valtioneuvoston asetus patoturvallisuudesta. Näiden mukaan pato luokitellaan sen aiheuttaman vahingonvaaran mukaan. Esimerkiksi 1-luokan pato on sellainen, joka onnettomuuden sattuessa aiheuttaa vaaran ihmishengelle ja terveydelle taikka huomattavan vaaran ympäristölle tai omaisuudelle. Mikäli pato ei voi aiheuttaa vahingonvaaraa, ei sitä luokitella. Hämeen alueella on yhdeksän patoturvallisuuslain mukaan luokiteltua patoa. Hämeen ELY-keskus sen sijaan valvoo 127 luokiteltua patoa seitsemän ELY-keskuksen alueella, myös Tammerkosken patoja ja Imatrankoskea.

Patoturvallisuuslaki koskee tietyltä osin myös patoja, joita ei ole luokiteltu. Esimerkiksi padon omistaja on velvollinen pitämään padon sellaisessa kunnossa, että pato toimii suunnitellulla tavalla ja on turvallinen.

Suomen merkittävin kohde patoturvallisuusmielessä on Pori, jota suojelee 1-luokan tulvapadot. Häiriötilanteessa Porin suojelemiseksi voidaan vettä pidättää ja veden virtaamista hidastaa useilla padoilla Kokemäenjoen vesistön varrella. Yksi näistä padoista on Herralanvirran säännöstelypato (Kuokkalankosken pato) Lempäälässä. Tämä tekee myös meidän Vanajavedestämme tärkeän yksilön patoturvallisuuden kannalta.

Eija Isomäki
Patoturvallisuuden asiantuntija, Hämeen ELY-keskus eija.isomaki(at)ely-keskus.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}