Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven yhteishanke PAKKA tuotti runsaasti uutta tietoa ja tekemistä

Pannujärven, Kankaistenjärven ja Katumajärven sekä Myllyojan ja Ruununmyllynjoen yhteishanke PAKKA päättyy 31.3.2016.

Hankkeen tiimoilta on hankittu paljon uutta tietoa järvien veden laadusta, kuormituksesta ja kuromitushistoriasta. Tiedonhankinnan lisäksi yhtä tärkeässä roolissa oli suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, joilla järviin kohdistuvia paineita voidaan pienentää ja mahdollisia haittoja vähentää.

Yleisötilaisuudet 12.2. ja 22.2. kokosivat runsaan yleisön kuulemaan ja keskustelemaan järvistä ja hankkeesta sekä ennenkaikkea siitä, kuinka hyvää tekemisen meininkiä saadaan pidettyä jatkossakin yllä. PAKKA-hankkeen tuottamaa materiaali on koottu omalle sivulleen tänne (linkki).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}