Pääseekö kala kulkemaan Vuolteenkosken padosta – ilmoita havaintosi Hämeen ELY-keskukseen

Kalateiden rakentaminen parantaa kalojen liikkumismahdollisuuksia ja muuttaa olosuhteita luonnonmukaisemmiksi. Teuronjoen-Puujoen reitillä Oriharonjärvelle toteutettiin kalatie vuonna 2012 ja Valkjärvelle vuonna 2013. Myös Vuolteenkosken padolle oli tarkoitus rakentaa betonirakenteinen kalatie, mutta sen kustannukset osoittautuivat liian suuriksi. Lisäksi tähän saakka on ollut epävarmaa, pystyykö kala voimakkaasta virtauksesta huolimatta kulkemaan raolleen nostettujen patoluukkujen ali jo nykyisinkin.

Tänä vuonna kalan kulkumahdollisuuksia testataan Vuolteenkosken padolla Hausjärvellä. Hämeen ELY-keskus istuttaa Vuolteenkosken padon alapuolelle 150 kappaletta noin 400 grammasta taimenta. Kalat on merkitty siten, että niihin on kiinnitetty palautettava lipuke. ELY-keskus ennakoi, että kalat pääsevät raollaan olevan patoluukun ali ja että vaeltaneita kaloja saadaan jatkossa pyydyksiin Puujoen latvoilta.

Merkintätutkimuksen onnistuminen on usein täysin riippuvainen kalastajien avusta. On tärkeää, että kalastajat palauttavat löytämänsä merkit ja ilmoittavat kalojen pyyntitiedot mahdollisimman tarkasti. Merkit voi palauttaa postimaksutta osoitteeseen RKTL, Merki, 5005751, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Lisäksi pyydetään havainnoista ilmoittamaan Hämeen ELY-keskukseen Kari Rannistolle puh. 0295 025 221.

Lisätietoja kalamerkinnästä http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}