Ota kantaa! -Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmista ovat kuultavana

Kaikki Suomen ELY-keskukset ovat laatineet vesienhoitosuunnitelmia ja alueellisia toimenpideohjelmia, joissa määritellään vesistöjen nykytila, kunnostustarpeet ja tarvittavat toimenpiteet, kun tavoitteena on vesien hyvä ekologinen tila. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa, nyt laadittavat suunnitelmat ovat järjestyksessään toiset ja koskevat vuosia 2016-2021.
Suunnitelmat ovat nyt ehdotusvaiheessa, ja niistä saa esittää näkemyksensä ja mielipiteensä 31.3.2015 mennessä.

Vanajaveden vesistön kaikki järvet ja joet kuuluvat Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueeseen.

Ohjeet kuulemismenettelyyn sekä asiakirjat löytyvät täältä (Ymparisto.fi/Osallistuminen vesienhoitoon).

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}