Opinnäytetyö: laskeutusaltaat pidättävät tehokkaasti kiintoainetta