Opinnäytetyö: laskeutusaltaat pidättävät tehokkaasti kiintoainetta

Anastasia Kachulene Lahden ammattikorkeakoulusta tutki opinnäytetyönään perättäisten pienehköjen laskeutusaltaiden toimivuutta vesiensuojelurakenteena. Tutkimusalueena oli Lammin Koiransuolenojaan rakennettu pohjapato-laskuetusallassarja. Vesinäytteitä otettiin tiheästi avovesikauden 2013 aikana, samaan aikaan allasrakenteiden ylä- ja alapuolella oli käytössä jatkuvatoimista mittausta tekevät laitteet.

Tulokset osoittivat, että pato-allassarja toimi tehokkaasti poistaen sameutta ja kiintoainesta jo ensimmäisenä kesänä rakentamisen jälkeen. Vuoden aikana altaisiin jäi 25 000 kg kiintoainetta.

Ravinteiden suhteen poistoteho jäi vaatimattomammaksi. Jatkuvatoiminen mittausaineisto osoitti selvästi, että sateiden aiheuttamat piikit ravinne- ja kiintoainekuormituksessa olivat huomattavat. Kiintoainepitoisuus nousee heti sateen jälkeen, ravinnepitoisuudet vasta viiveellä. Altaiden teho ravinteiden sitomisessa voi parantua kun rantakasvillisuus kehittyy altaiden pohjille.

Katso myös muita opinnäyte- ja tutkimushankkeita sivulta OLENNAISET – Tiedettä ja tutkimusta.

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/olennaiset/tiedetta-ja-tutkimusta/ ‎” align=”left”]Tiedettä ja tutkimusta[/button]

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/koiransuolenojan-pohjapatosarja-pidattaa-kiintoainesta-ja-ravinteita/” align=”left”]Koiransuolenojan video[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}