Omaehtoisiin vesistökunnostuksiin jaettiin avustuksia

Vuoden 2014 avustuksia jaettiin Vanajavesikeskuksen toimialueella (ks. kartta) toimiville järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai toimikunnille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Myös yksityishenkilöt, kuten ranta-alueiden maanomistajat ja viljelijät, saivat hakea avustusta.

Vanajavesisäätiön hallitus päätti 3.6.2014 pidetyssä kokouksessa jakaa yhteensä 10 000 € avustuksia omaehtoiseen vesiensuojelutyöhön.

Määräaikaan mennessä tuli yhteensä 17 hakemusta, jotka kaikki olivat hyvin perusteltuja ja täyttivät hakukriteerit (mm. yleishyödyllisyys, toiminta tukee Vanajavesikeskuksen tavoitteita).

Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 36 000 € arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat n. 70 000 €. Yhteenveto saaduista hakemuksista tässä linkissä.

Avustuksia jaettiin seuraavin periaattein:
• Painotetaan avustettavan toiminnan laatua, laajuutta ja vaikuttavuutta.
• Painotetaan hankkeita, joissa tavoitteena oli vesistökuormituksen vähentäminen.
• Pyritään jakamaan avustuksia maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti eri puolille Vanajavesikeskuksen toimialuetta.
• Myös hankkeiden innovatiivisuutta ja paikallistoimijoiden osallistamista pyritään tukemaan.
• Koska pyritään tukemaan mahdollisimman montaa hyvää hanketta, joudutaan myöntämään osalle hankkeista haettua summaa selvästi pienempiä avustuksia.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}