Nyt lähdetään porukalla pilkille!

Helmikuussa startannut Lähiluonnon ihmeitä –hanke tarjoaa Hattulan ja Janakkalan päiväkodeille sekä Hämeenlinnan kaupunkialueen ulkopuolella sijaitseville päiväkodeille monipuolisia ja elämyksellisiä luontotuokioita. Tuokioissa tutustutaan veteen monin eri tavoin ja opitaan ymmärtämään veden merkityksestä ihmisille ja ympäristölle. Näin vesiensuojelua edistävät tiedot ja taidot välittyvät myös tuleville sukupolville. Helmikuussa kelit ovat otolliset pilkkipäiville, ja myöhemmin keväästä päästään mm. tutkimaan vesien pieniä eläimiä ja valokuvaamaan mielimaisemia.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 19 kpl eri teemaisia luontotuokioita päiväkotien lähiympäristöissä ja kootaan niiden pohjalta kiertävä näyttely sekä sähköistä ympäristökasvatusmateriaalia. Materiaalit ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä Vanajavesikeskuksen nettisivuilla sekä Mappa-materiaalipankissa hankkeen päätyttyä. Kiertävä näyttely kiertää hankealueen kirjastoissa Tuuloksessa, Hauholla, Lammilla, Iittalassa, Rengossa, Hattulassa ja Janakkalassa. Lisäksi hanke kokoaa alueen ympäristökasvattajat yhteen ja jakaa tietoa hankkeessa toteutettavan Lähiluonnon ihmeitä –webinaarin kautta, jonka tarkempi ajankohta ja ohjelma julkaistaan Vanajavesikeskuksen nettisivuilla maaliskuun aikana.

Hankkeen toteuttajia ovat Vanajavesikeskus ja Hämeen ammattikorkeakoulu. Rahoituksesta vastaa Linnaseutu ry ja Vanajavesisäätiö. Hanke toteutetaan ajalla 1.2.2021-31.5.2021.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}