Noin 300 lasta seikkaili Lastuja laineilla -hankkeen retkillä

Lastuja laineilla -ympäristökasvatushankkeessa toteutettiin lukuvuoden 2018-2019 aikana 16 kpl ala- ja yläkoululaisten seikkailupäivää ja vesiteemaista oppituntia. Yhteensä noin 300 lasta pääsi testaamaan erilaisia ympäristö-, kulttuuri- ja seikkailukasvatusta yhdistäviä retkiä ja antamaan niistä palautetta. Alakoululaisten retkipäiviä ja vesiteemaisia oppitunteja järjestettiin Hämeenlinnassa Aulangolla sekä Vanajaveden äärellä, ja yläkoululaisten melontapäiviä Ruostejärvellä Tammelassa. Melontapäiviin yhdistettiin Ruostejärven uuden sähköisen vesiluontopolun testaus. Pilottipäiviin osallistui monipuolisesti koululuokkia Hämeenlinnasta, Hattulasta, Valkeakoskelta, Tammelasta, Humppilasta ja Ypäjältä. Alakoululaisten Aulangon retkipäivät suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Lasten Liikunnan Tuki ry:n Luonnollinen liike -hankkeen kanssa.

Kulttuurinäkökulma vahvasti esillä

Lastuja laineilla -hanke starttasi elokuussa 2018 ja oli samalla osa Kulttuuriperinnön teemavuotta, jonka tarkoituksena oli lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja digitaalista saatavuutta etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi pilottipäivien suunnittelussa kohdistettiin erityishuomiota kulttuurihistorian luontevaan yhdistämiseen osaksi ympäristö- ja seikkailukasvatusta. Eniten tämä näkyi Mysteeri lähiluonnossa -malliohjelmassa, jossa luodaan kuvitteellinen mysteeri oman lähiympäristön historiatiedon ympärille. Pilottipäivissä tämä mysteeri kietoutui Aulangon puistometsän perustajan, Hugo Standerskjöldin fiktiivisen katoamisen ympärille. Salapoliisityön aikana opittiin paljon uutta Hugon lisäksi sekä Aulangon historiasta että ympäröivästä luonnosta.

Digitaalisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta testattiin yläkoululaisten melontapäivissä Hämeen luontokeskuksella, Tammelassa. Ruostejärven vesiluontopolku esittelee vesiluonnon lisäksi alueen kulttuurihistoriaa ja suojelutoimia. Polku sisältää 8 monivalintarastia ja kännykkään ladattava DigiTrail-sovellus antaa merkkiäänen rastille saavuttaessa. Pilottipäivien ja palautteiden yhteenveto oli, että sovellus toimi eri kännykkämalleissa paremmin kuin toisissa ja kysymykset olivat sopivan helppoja vesillä suoritettaviksi, mutta ylivoimaisesti mukavinta oli itse melominen!

Malliohjelmia kasvattajien käyttöön

Pilottipäivien ja lasten palautteen pohjalta koottiin viisi erilaista malliohjelmaa, joita voi hyödyntää valtakunnallisesti oman koulun lähiympäristössä. Ainoastaan melontaretket ovat kytkettyjä sähköisiin vesiluontopolkuihin, jotka sijaitsevat Tammelassa, Hämeenlinnassa ja Evolla. Lisää vesiluontopoluista voit lukea täältä. Malliohjelmat tukevat ilmiöpohjaista oppimista ja nivoutuvat yhteen koulussa käsiteltyjen teemojen kanssa. Sisältöjä ja luontopolkun pituutta säätelemällä malliohjelmia voi modifioida eri luokka-asteille sopiviksi.

Lastuja laineilla -hanketta rahoitti Ympäristöministeriö ja Vanajavesisäätiö. Lisätietoja hankkeesta tai Vanajavesikeskuksen ympäristökasvatustyöstä: Ympäristökoordinaattori Heidi Kontio, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}