Niittohankkeessa testataan kasvillisuuden poistoa

Niittourakoinnin kehittämishankkeen toinen kesäkausi on käynnistynyt.

Vanajavedellä ja Janakkalan Alasjärvellä on käynnissä hanke, jossa selvitetään talviniiton yhdistämistä kesän aikana tehtävien useiden niittokertojen toistoon. Vanajavedellä hankkeessa on mukana useita rantakohteita, jotka on valittu yhdessä Hämeen ELY-keskuksen vesienhoidon ja luonnonsuojelun asiantuntijoiden kanssa. Ne ovat tyypillisesti yhteiskäytössä olevia uimarantoja tai venevalkamia tai kohteita, joissa veden vaihtuvuus on heikentynyt kapeikkojen tai salmien umpeenkasvun myötä.

Vuonna 2016 niitettiin jään päältä ne kohderannat, joissa kasvaa järviruokoa. Näin saatiin keväällä järveen maatumaan jäävää kasvimassaa vähennettyä. Samat kohteet niitettiin 2-3 kertaa kesän aikana. Talvella 2017 ei tehty talviniittoa lainaan, mutta kesäniitot kuluvana kesänä toistetaan 2-3 kertaa.

Ensimmäisen kesäniittokierros tehtiin jo kesä-heinäkuun taitteessa. Näin aikaiseen ajankohtaan ei ELY-keskus perinteisesti ole myöntänyt niittolupaa vesilintujen pesimäajan takia. Tässä hankkeessa tehtiin luontoarvokartoitukset ennen ensimmäisiä niittokertoja ja kohteiden valinnassa huomioitiin mahdolliset harvinaisten lajien esiintymispaikat. Hankkeeseen kuuluu niittojen jälkeinen luontoseuranta: kohteista kartoitetaan vesilinnusto, direktiivikorennot ja viitasammakot kesän 2017 ja 2018 aikana. Niittotavan vaikutusta kohteen luontoympäristön tyyppiin ja lajistoon arvioidaan. Hankkeen alkaessa arvioitiin, että kasvillisuuden väheneminen tehostuu selvästi, jos sitä niitetään saman kasvukauden aikana useita kertoja. Kasvillisuusvaikutuksia arvioidaan mm. ilmasta otettujen valokuvien avulla.

Luontokartoitukset alueella tekee Luontoselvitys Metsänen ja niittourakoinnin Hämeen Vesiniitto Oy.

Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus sekä Vanajavesikeskus.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}