Monipuolista tutkimusta Vanajavedellä

Kesä tulee ja Tyrvännön järvikalastusmuseo avaa taas ovensa!

Museon tämän kesän vaihtuva näyttely esittelee Vanajaveden vesistön tutkimusta ja sen on koonnut Vanajavesikeskus.
Alueen vesistöjä on tutkittu jo 1900 –luvun alkuvuosista lähtien. Teollisuuden ja taajamien jätevesikuormitus heikensi nopeasti Vanajaveden tilaa ja 1960 –luvulla alkoi vedenlaadun järjestelmällinen seuranta. Vanajaveden vesistöalue onkin yksi parhaiten tutkittuja koko Suomessa. Tutkimuksista ovat vastanneet kunta- ja ympäristöviranomaiset, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys sekä yliopistot, erityisesti Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema.

Nykyään Vanajan alue kuuluu kansalliseen pitkän aikavälin ekologiseen tutkimusverkostoon, joka on osa maailmanlaajuista ympäristöntutkimusverkostoa.
Myös Vanajavesikeskuksen toiminta nojaa tutkittuun tietoon. Yhdessä eri viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, kuntien, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kansalaisten kanssa se järjestää käytännön vesiensuojelutyötä.

Vesiensuojelutyö on tärkeää, jotta myös lapsemme voivat nauttia meidän yhteisen kauniin Vanajavetemme tarjoamista elämyksistä. Näyttelyssä pääset tutustumaan myös Vanajavesikeskuksen maskottiin ja symboliin, Onni-Monniin.

Järvikalastusmuseo on avoinna kesäsunnuntaisin 7.6. alkaen klo 12-14 ja ajo-ohjeen löydät täältä.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}