Lopella tehdään metsätalouden vesiensuojelurakenteita

Lopen Erävisjärven valuma-alueella, Lopen seurakunnan omistamalla maalla, on tekeillä kaksi vesiensuojeluallasta. Laskeutusaltaiden tarkoituksena on vähentää Erävisjärveen – ja samalla myös Loppijärveen – valuvien vesien humus- ja ravinnekuormitusta. Lisäksi pienetkin altaat lisäävät alueen luonnon monimuotoisuutta. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme. Vanajavesikeskus on mukana hankkeessa osarahoittajan roolissa.

Ensimmäinen allas valmistui kesä-heinäkuun vaihteessa. Toinen rakennetaan kelien salliessa loppukesän aikana. Sateinen kesä on haitannut maastossa tapahtuvaa konetyötä.

Kuva: Lauri Laaksonen, MHY Kanta-Häme

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}