Levänkasvatuskokeet käynnistyvät

Laajan tutkimushankkeen levänkasvatuskokeet ovat käynnistymässä. Tampereella kasvatetaan levää ihmisen virtsassa, Lammilla puhdistamon jätevedessä, Hämeenlinnassa jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä ja Helsingissä biokaasulaitoksen rejektivedessä.

Helsingin yliopiston ja sen kumppaneiden Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

Vanajavesikeskus vastaa hankkeen viestinnästä.

Nyt alkamassa olevat kokeet ovat:

  1. Levän kasvatus yhdyskuntien puhdistetussa jätevedessä (Lammi)

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema (LBA) tutkii, miten levien kasvu optimoidaan ravinnesuhteita säätämällä. Tutkimuksen avulla selvitetään, voitaisiinko vesistökuormitusta vähentää keräämällä levät ja niiden ravinteet hyötykäyttöön. Tutkimuksessa käytetään HS-Veden Lammin jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyaltaan vettä.

Ensimmäinen levänkasvatuskoe on päättynyt tuloksekkaasti. Kesän aikana tehdään vielä kaksi koetta.

  1. Levän kasvatus ihmisen virtsassa (Tampere)

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) testaa levien kasvatusta erilliskerätyssä ihmisen virtsassa Tampereen Hiedanrannan uudella asuinalueella, jonne suunnitellaan suljettuja materiaalikiertoja. Koe on käynnistynyt.

  1. Levän kasvatus jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä (Hämeenlinna)

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) testaa ravinteiden talteenottoa ja tuotetun levämassan hyödyntämistä Kiertokapulan Karanojan jätteidenkäsittelyalueella Hämeenlinnassa. Koeallas katoksineen Karanojan jätteenkäsittelylaitoksella on valmistumassa ja leväkasvatus on tavoitteena käynnistää viikolla 23 (4.6. alkava viikko).

  1. Levän kasvatus biokaasulaitoksen rejektivedessä (Helsinki)

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Merikeskuksessa optimoidaan levien kasvuolosuhteita Gasumin Riihimäen biokaasulaitoksen rejektiveden ravinteiden poistamiseksi. Rejektivesi tarkoittaa biokaasutuotannossa syntyvästä mädätysjäännöksestä erotettua nestejaetta. Koe on käynnistetty.
Vuosina 2018-2019 kokeissa kasvatetaan levää erilaisissa kohteissa (kokeet 1-4) ja kerätään tuotettu leväbiomassa talteen. Vuonna 2019 testataan HAMKin Lepaan toimipisteessä, miten kasvatettu ja kerätty leväbiomassa soveltuu lannoitteeksi.
Ympäristöministeriö on rahoittanut Leväsieppari-hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Leväsieppari-hankkeen omat sivut

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}