Etusivu / Lastuja laineilla-ympäristökasvatushanke 1.8.2018-31.7.2019

Lastuja laineilla-ympäristökasvatushanke 1.8.2018-31.7.2019

Lastuja laineilla –hanke yhdistää ympäristö-, kulttuuri- ja seikkailukasvatuksen tarjoamalla ala- ja yläkoululaisille elämyksellisen ja erilaisen oppimiskokemuksen Hämeeseen rakennettavia mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja käyttämällä. Vanajaveden laakson arvokasta kansallismaisemaa sekä Tammelan järviylängön vanhaa kulttuuriperintöä ja luontoa esittelevät vesiluontopolut ovat uudenlainen avaus ja niihin yhdistetyt koululaisten melontaretket kytkevät oppimisen omakohtaisiin kokemuksiin. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti nämä seikkailupäivät sekä niiden rinnalla järjestettävät vesiteemaiset oppitunnit yhdistävät oppiaineita laaja-alaisesti. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan yhteensä 16 ala- ja yläkoululaisten seikkailupäivää ja vesiteemaista oppituntia. Suunnittelussa kiinnitetään erityishuomiota turvallisuusnäkökohtiin, palautteen keräämiseen ja opetustapahtumien toistettavuuteen. Hankkeen tuloksena syntyy erilaisia testattuja ja modifioitavia malliohjelmia, joita voi hyödyntää valtakunnallisesti.

Lastuja laineilla –hanke on osa kulttuuriperinnön teemavuotta 2018, jonka tarkoituksena on lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja digitaalista saatavuutta etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi hanke toteuttaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa mm. vahvistamalla kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Kestävä elämäntapa lisää myös ymmärtämystä mm. ilmastonmuutoksesta, jota hillitsee myös hankkeessa toteutettava lähikulttuuri- ja luontomatkailu sekä niiden arvostuksen nostaminen.

Hanke saa rahoituksensa Ympäristöministeriöltä ja Vanajavesisäätiöltä.

Lisätietoja:
Ympäristökoordinaattori Heidi Kontio, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi