Lastuja laineilla-ympäristökasvatushanke 1.8.2018-31.7.2019

Lastuja laineilla –hanke yhdisti ympäristö-, kulttuuri- ja seikkailukasvatusta tarjoamalla ala- ja yläkoululaisille elämyksellisen ja erilaisen oppimiskokemuksen Hämeeseen rakennettavia mobiiliteknologiaa hyödyntäviä vesiluontopolkuja käyttämällä. Vanajaveden laakson arvokasta kansallismaisemaa sekä Tammelan järviylängön vanhaa kulttuuriperintöä ja luontoa esittelevät vesiluontopolut ovat uudenlainen avaus ja niihin yhdistetyt koululaisten melontaretket kytkivät oppimisen omakohtaisiin kokemuksiin. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti nämä seikkailupäivät sekä niiden rinnalla järjestetyt vesiteemaiset oppitunnit yhdistivät oppiaineita laaja-alaisesti. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin yhteensä 16 ala- ja yläkoululaisten seikkailupäivää ja vesiteemaista oppituntia. Suunnittelussa kiinnitettiin erityishuomiota turvallisuusnäkökohtiin, palautteen keräämiseen ja opetustapahtumien toistettavuuteen. Hankkeen tuloksena syntyi erilaisia testattuja ja modifioitavia malliohjelmia, joita voi hyödyntää valtakunnallisesti.Hankkeen tuloksena syntyneet malliohjelmat löytyvät Vanajavesikeskuksen ympäristökasvatussivuilta.

Lastuja laineilla –hanke oli osa kulttuuriperinnön teemavuotta 2018, jonka tarkoituksena oli lisätä kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja digitaalista saatavuutta etenkin lasten ja nuorten keskuudessa. Lisäksi hanke toteutti YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelmaa mm. vahvistamalla kestävän kehityksen edistämiseen tarvittavia tietoja ja taitoja. Kestävä elämäntapa lisää myös ymmärtämystä mm. ilmastonmuutoksesta, jota hillitsee myös hankkeessa toteutettu lähikulttuuri- ja luontomatkailu sekä niiden arvostuksen nostaminen.

Hanke sai rahoituksensa Ympäristöministeriöltä ja Vanajavesisäätiöltä.

Lisätietoja:
Ympäristökoordinaattori Heidi Kontio, heidi.kontio(at)vanajavesi.fi