Lastuja laineilla –hanke alkoi retkipäiväpiloteilla

Lokakuussa 5-6 –luokkalaisten ensimmäiset testiluokat osallistuivat Aulangon aarteet –retkipäiviin. Aulangon retkeilymajan upeissa maisemissa pilotoidut retkipäivät sisälsivät vesi- ja metsäosion ja tavoitteena oli tutustua monipuolisesti Aulangon luontoon sekä eliöstöön luonnonsuojelunäkökulmaa unohtamatta. Retkipäivät järjestettiin yhteistyössä Lasten Liikunnan Tuki ry:n Luonnollinen liike –hankkeen kanssa.

Metsäosiossa oppilaat kokeilivat erilaisia aistiharjoituksia, tutustuivat metsän mikromaailmaan luuppien avulla sekä etsivät Aulangon aarteita luonnosta. Myös luonnonsuojelualueella toimiminen sekä Aulangon historia tulivat erilaisten pelien ja leikkien lomassa tutuksi. Vesiosiossa pyydystettiin Aulangonjärven suurempia ja pienempiä asukkaita katiskalla ja planktonhaavilla sekä tutustuttiin ihan pienimpiin veden eliöihin vielä tarkemmin mikroskoopin avulla. Tutkimusmaljoille sai kerätä myös maalta aarteita mikroskoopin alle ihasteltaviksi. Yhdistävänä teemana molemmissa osioissa oli ravintoketju sekä eliökunnan luokittelu. Eväät syötiin ulkoilumajan kodalla nuotion ääressä ja päivä päättyi yhteiseen pohdintaan siitä, millaisia erilaisia aarteita Aulangon luonnosta löytyykään.

Retkipäiviin osallistuneilta oppilailta pyydettiin palautetta ja metsässä liikkuminen, ravintoketjuhippa sekä veden tutkiminen ja katiskan ravut olivat retkipäivissä erityisen mieleenpainuvia asioita. Tässä yksi palautteista: [quote]”Opin tänään tosi paljon vedestä ja sen eliöistä. OMG ja metsän hienoista kasveista.”

[/quote]

 

Lastuja laineilla -ympäristökasvatushanke

Elokuussa käynnistynyt vuoden kestävä hanke vie koululaisia luontoon. Ala- ja yläkouluille suunnattu hanke yhdistää ympäristö-, kulttuuri- ja seikkailukasvatusta ja luo samalla testattuja malleja valtakunnalliseen käyttöön. Alakoulujen 5-6 –luokkalaisille toteutetaan retkipäiviä Aulangolla ja yläkoulujen 7-8 –luokkalaisille pääsevät testaamaan Tammelan Ruostejärvelle keväällä 2019 valmistuvaa mobiilivesiluontopolkua. Uuden opetussuunnitelman mukaisesti nämä retkipäivät yhdistävät oppiaineita laaja-alaisesti sekä kytkevät oppimisen omakohtaisiin kokemuksiin.

Hanketta rahoittavat Ympäristöministeriö ja Vanajavesisäätiö. Hanke on osa kulttuuriperinnön eurooppalaista teemavuotta 2018.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}