Lähiluonnon ihmeitä

Lähiluonnon ihmeitä –hankkeen tavoitteena oli tarjota Janakkalan, Hattulan ja Hämeenlinnan päiväkodeille laadukasta ja monipuolista ympäristökasvatustoimintaa, jossa on otettu huomioon kun-tien varhaiskasvatussuunnitelmat sekä Hämeen luonnon erityispiirteet. Hanke toteutui hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeessa järjestettiin 19 eri teemaista luontotuokiota esikouluikäisille päiväkotien lähiluonnossa. Luontotuokioissa tavoitettiin yhteensä 281 lasta. Lisäksi luontotuokioiden pohjalta koottiin kiertävä näyttely seitsemään paikalliskirjastoon, jossa esiteltiin mm. lasten luontoaiheisia taideteoksia sekä vedenalaista luontoa valokuvin. Hankkeessa järjestettiin myös luonnon monimuotoisuus -teemainen webinaari osana Kanta- ja Päijät-Hämeen ympäristökasvatusverkoston toimintaa. Tätä varten laadittiin hanketta esittelevä lyhytelokuva. Luontotuokioihin osallistuneiden lasten ja heidän vanhempien, webinaariin osallistujien ja kiertävään näyttelyyn tutustuneiden kirjastojen kävijöiden kokonaismäärä nousee noin 1200 ihmiseen.

Luontotuokioiden malliohjelmat koottiin Vanajavesikeskuksen internet-sivuille ja valtakunnalliseen Mappa-materiaalipankkiin kaikkien ympäristökasvatuksesta kiinnostuneiden saataville. Internet-sivujen lisäksi hanke tavoitti ihmisiä kiertävän näyttelyn markkinoinnin sekä hanketta esittelevän Hämeen Sanomien artikkelin avulla.

Hankkeiden avulla toteutettu tietoja, taitoja ja tunteita yhdistävä ympäristökasvatus on tärkeä lisä Kanta-Hämeen varhaiskasvatustoimintaan. Tällaista arvokasvatusta tarvitaan oman lähiympäristön suojelutarpeen ymmärtämiseksi ja kestävän elämäntavan omaksumiseksi.

Lähiluonnon ihmeitä -hankkeen toteutusaika oli 1.2.2021-30.11.2021. Hanke rahoitettiin maaseuturahastosta Leader-ryhmä Linnaseutu ry:ltä 90 % sekä Vanajavesisäätiöltä 10 %.