Lähikalaa lautaselle

Lähikalaa lautaselle -hankkeen tavoitteena oli lisätä kotimaisen kalan arvostusta ja käyttöä sekä kiinnostusta kalastusharrastukseen. Lasten ja nuorten avulla voidaan vaikuttaa kotien ruokailutottumuksiin ja valintoihin. Hankkeessa järjestettiin 12 opetustuokiota neljällä koululla. Tuokiot alkoivat lyhyellä hygienia- ja turvallisuusinfolla, kalan oikeaoppisella esikäsittelyllä ja tuoreen kalan tunnistamisella. Tämän jälkeen opeteltiin pyöreän kalan fileointi ja valmistettiin fileistä ateria. Lopuksi keskusteltiin kalastusharrastuksesta ja lähikalan käyttömahdollisuuksista. Oppilaille myös jaettiin kirjallinen tietopaketti kalankäsittelystä ja resepteistä. Opetustuokioiden kesto oli n. kaksi tuntia ja ne suunniteltiin koronatilanne huomioiden.

Lisäksi hanke järjesti lähikalainfoja 24 luokalle neljästä eri koulusta osana 8-luokkalaisten 4H-metsäpäiviä. Lähikalainfoissa nuoret saivat maistaa Vanajanselältä pyydettyä savusärkeä ruissipsin ja tillin kanssa. Lisäksi kiinnostuneille jaettiin fileointioppaita ja kalareseptejä. Yhteensä hankkeessa tavoitettiin 867 yläkoulun oppilasta. Ohjaajina toimivat Mika Soramäki Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Heidi Kontio Vanajavesikeskuksesta.

Hankkeen toteutusaika oli 1.5.2020 – 30.11.2021. Rahoituksesta vastasi Pohjois-Savon ELY-keskus ja Vanajavesikeskus. Hanke sai avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Pohjois-Savon ELY-keskuksen Järvi-Suomen kalatalouspalveluilta.