Kuulumisia kansainvälisestä työpajasta

Viime viikolla järjestimme työpajan kansainvälisessä BSSSC konferenssissa. Konferenssissa oli koolla ihmisiä Itämeren alueen maista ja työpajan aiheena Save the inland waters – save the sea eli vapaasti käännettynä Sisävesiä suojelemalla suojelet merta. Työpajassa oli kolme hyvää puhujaa: Mikko Alhainen Riistakeskuksesta, Johanna Laurila HELCOMista ja Lauri Arvola Helsingin yliopiston Lammin biologiselta asemalta.

Tässä poimintoja työpajan annista:

– Itämereen kulkeutuva ravinnekuormitus on vähentynyt 1980-luvulta mutta on edelleen liian korkealla tasolla. Suurin osa Itämeren kuormituksesta kulkeutuu sinne sisävesistä.
– Järvet pidättävät suuren osan niihin tulevasta ravinnekuormasta. Esimerkiksi Pääjärveen jää 75 % sinne tulevasta fosforista ja 27 % typestä. Vanajanselkä pidättää sinne tulevasta typestä 55 %. Homma toimii täällä Suomessa ja Ruotsissakin, sillä meillä on paljon järviä. Mutta esimerkiksi Puolassa ei olla niin onnellisessa asemassa. Siellä ravinteet holahtavat suoremmin ja nopeammin mereen.
– On tärkeätä tehdä toimia, joista hyötyy samanaikaisesti sekä vesien tila että luonnon monimuotoisuus. Sellaisia ovat mm. kosteikot. Parhaimmillaan kosteikot pidättävät kiintoaineita niin tehokkaasti, että veden kirkastumisen huomaa selkeästi ilmakuvastakin.
– Suomi on tärkeätä vesilintujen poikastuotantoaluetta, millä on suuri merkitys koko Euroopan vesilintukannoille. Monien vesilintujen kannat ovat alenemaan päin. Lintujen lisäksi olisi syytä panostaa myös vaelluskalojen elinmahdollisuuksien parantamiseen, sillä esimerkiksi ankerias on nykyisellään erittäin uhanalainen.
– Toki tarvitaan tukea EU-tasolta ja kansalliselta tasolta, mutta vesien ongelmat ratkaistaan paikallisella tasolla.
– Ravinteita tulee kierrättää maatilatasolla. Ja jätevesien puhdistus olisi ehkä syytä ajatella ihan uusiksi ja sitoa ravinteet jatkossa rautayhdisteiden sijasta leviin, jotka voi kierrättää lannoitteeksi.
– Maanomistajat ovat avainasemassa. Toimien tekeminen pitää olla innostavaa ja taloudellisestikin kannattavaa. Tavoitteena on tilanne, jossa maanomistaja ylpeänä toteaa tilallaan tehdystä vesienhoitotoimenpiteestä, vaikkapa sinne perustetusta kosteikosta: ”Good for my land. Good for my business.”

Kiitos kaikille puhujille ja osallistujille!

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}