Kutsu seminaariin 19.2.2020

Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi -hanke järjestää asiantuntijaseminaarin, jossa keskustellaan paitsi hankkeen alustavista tuloksista niin myös lisätutkimuksia ja -selvityksiä vaativista asioista.

Seminaari järjestetään sekä Hämeenlinnan korkeakoulukeskuksessa, osoitteessa Visamäentie 35, Hämeenlinna sekä Teams-webinaarina 19.2.2021 klo 9-12. Linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille sähköpostilla viikkoa ennen tapahtumaa.

Ilmoittautumiset osoitteeseen harri.mattila@hamk.fi 5.2.2021 mennessä. Kirjoita viestiin nimesi, sähköpostiositteesi ja edustamasi organisaatio. Ilmoita myös, tuletko paikan päälle Hämeenlinnaan vai osallistutko Teamssovelluksella. Jos tulet paikan päälle, ilmoita myös mahdollisista ruokarajoitteista.

Voit halutessasi esittää etukäteen myös kysymyksiä webinaarin esiintyjille.

OHJELMA:

Tiina Tulonen, HY, Valumavesien hygieniariskit -projekti ja sen alustavat tulokset

Tarja Pitkänen, THL, Mikrobit vesistöissä - Mitä tutkitaan? Mitä pitäisi tutkia?

Markku Saastamoinen, Luke, Hevostilojen valumavedet

Marja Kallela, ProAgria, Avomaanpuutarhakasvien kasteluveden laatu

Anneli Wichmann, AFRY, Hulevesien hallinnan ja suunnittelun käytännöt Suomessa, Ruotsissa ja Hollannissa

Salla Sandelin, Vahanen Environment Oy, Biohiilisuodatus Otsolanlahteen laskeville hulevesille

Outi Tahvonen, HAMK, Hulevesien hallinta kaupunkirakenteessa ennen sadevesikaivoa

Pyry Lundén, Vantaa, Valumavesien laatu Vantaan erilaisilla valuma-alueilla

Päivi Meriläinen, THL, Uimavesien terveysriskinarviointi

Harri Mattila, HAMK, Open Bioeconomy Week -tapahtuman (25.-27.5., www.openbioeconomyweek.org ) yhteydessä järjestettävä kansainvälinen asiantuntijaseminaari - aiheena sekä valumavesien että jätevesien haittavaikutusten minimoiminen

Hankkeen kotisivut:  
https://www.hamk.fi/projektit/hame-edellakavijana-yhdyskuntajatevesien-ja-elaintilojen-valumavesien-hallinnassa-vesivalitteisten-infektioriskien-torjumiseksi/

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}