Kutsu Leväsieppari-hankkeen sidosryhmätilaisuuteen: Levän käyttö lannoitteena

Tampereella on kahtena kesänä kasvatettu levää ihmisen virtsassa, Lammilla puhdistamon jätevedessä, Hämeenlinnassa jätteidenkäsittelyalueen suotovedessä ja Helsingissä biokaasulaitoksen rejektivedessä. Tavoitteena on ollut sitoa jätevesien ravinteet kemikaalien sijasta

luonnonmukaisesti levien avulla.
Levä on kasvanut ja nyt on aika testata, soveltuuko kasvatettu ja kerätty leväbiomassa lannoitteeksi.
Toivotamme kaikki ravinteiden kierrätyksestä kiinnostuneet tervetulleiksi tutustumaan Leväsieppari-tutkimushankkeen levälannoituskokeeseen. Samalla kuulet tilannetietoa levän-kasvatuksen etenemisestä ja pääset vaihtamaan ajatuksia tutkijoiden kanssa.

Aika: keskiviikko 9.10.2019 klo 9.30-13.00
Paikka: HAMK Lepaa, päärakennuksen luokka 165
osoite: Lepaantie 129, 14610 Lepaa

Ohjelma:
9.30 Aamukahvit
9.45 Leväsieppari-hanke loppusuoralla – yleisesittely ja alustavia tuloksia
projektipäällikkö FT Jussi Huotari
Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema

Levälannoituskokeen synty ja sisältö
tutkijayliopettaja Teo Kanniainen, HAMK

Kokeen perustaminen ja hoito
opinnäytetyöntekijä Mira Niemeläinen, HAMK

siirtyminen kasvihuoneelle
(Packalenintie 17, kävelyetäisyys päärakennukselta)
Tutustuminen levälannoituskokeeseen kasvihuoneella Teo Kanniaisen ja Mira Niemeläisen johdolla

Tilaisuuden yhteenveto ja tietoa tulevasta
12.00 Lounas päärakennuksen ruokalassa (omakustanteinen)

Ilmoittautuminen viimeistään perjantaina 4.10.
sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, 050-3441715.

Kuljetus
Halukkaille järjestetään maksuton kuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta Lepaalle ja takaisin.
Meno
9.05 Kuljetus Hämeenlinnan rautatieasemalta Lepaalle lähtee
9.35 Saapuminen Lepaalle
Paluu
13.10 Paluukuljetus Hämeenlinnaan lähtee Lepaalta
13.40 Saapuminen Hämeenlinnan rautatieasemalle

Myös kuljetukseen ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 4.10.: sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi, 050-3441715.

Lyhyesti Leväsieppari-hankkeen taustaa
Helsingin yliopiston ja sen kumppaneiden Leväsieppari-hankkeessa tutkitaan jätevesien sisältämien ravinteiden talteenottoa ja kierrätystä levien avulla. Tavoitteena on vesistökuormituksen vähentäminen ja levien sitomien ravinteiden hyötykäyttö.

Projektissa etsitään käytännön ratkaisuja siihen, miten erilaisten jätevesien ravinteiden poistoa voitaisiin tehostaa levien avulla ja miten leviin sidotut ravinteet saataisiin hyödynnettyä. Lisäksi selvitetään leväbiomassaan perustuvien kierrätysravinteiden tuotantopotentiaali, taloudellinen arvo sekä mitä säästöjä levien hyödyntäminen tuo. Lopuksi arvioidaan leväkasvatuksen tarjoama vesistökuormituksen vähentämispotentiaali Suomessa.

Vuosina 2018-2019 kokeissa on kasvatettu levää erilaisissa kohteissa ja kerätty tuotettu levä-biomassa talteen. Syksyllä 2019 testataan HAMKin Lepaan toimipisteessä, miten kasvatettu ja kerätty leväbiomassa soveltuu lannoitteeksi.

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 347 200 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta.

Linkki hankkeen kotisivuille: www.vanajavesi.fi/levasieppari-hanke-ravinteet-talteen-ja-kiertoon-luonnonmukaisesti/

Lisätietoja
Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema, hankkeen johtaja FT Jussi Huotari, 050 415 4405, jussi.huotari@helsinki.fi;
HAMK, projektitutkija DI Jarkko Nummela,050 574 5193, jarkko.nummela@hamk.fi
SYKE, tutkija FT Jonna Piiparinen, 029 525 1512, jonna.piiparinen@ymparisto.fi
TAU, apulaisprofessori Aino-Maija Lakaniemi, 050 300 2482, aino-maija.lakaniemi@tuni.fi
VVK, pääsihteeri MMM (ymp.suojelu) Sanni Manninen Johansen, 050 344 1715,
sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi

 

 

 

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}