Keskustelutilaisuus Pääjärven, Teuronjoen ja Puujoen vesistöistä

Lammin biologisen aseman kalastotutkimuksista, Hämeen ELY-keskuksen säännöstelyn kehittämissuunnitelmista, tekeillä olevista kalatiesuunnitelmista ja muista Vanajavesikeskuksen hankkeista järjestetään avoin keskustelutilaisuus. Tervetuloa!

Aika:                  sunnuntaina 15.5.2022 klo 12–15
Paikka:              Hämeenkosken Seurala, Asikkalantie 1, 16800 Hämeenkoski.

Ohjelma
                           Tervetulokahvit

12.00                 Tervetuloa & uusi yhdistys, Anja Hiidenheimo, Pääjärven kalastusyhdistys ry

12.15                 Uusia tutkimustuloksia Pääjärven kalastosta
                           Kimmo Kahilainen, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema

12.45                 Tietoisku isosorsimosta ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan toimenpiteistä
                            (JUUREVA-hanke), Sanni Manninen Johansen, Vanajavesikeskus

13.00                 Omakustanteinen lounas, Seuralan talkoolaisten valmistamaa järvikalakeittoa, 8 €/hlö, tuotto Seuralan                                   ylläpitoon

13.30                 Säännöstely Teuronjoella ja Puujoella 
                           Elina Laine, Hämeen ELY-keskus

13.50                 Kalatiesuunnitelmat
                           Jami Aho, Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho Ky
                           Suvi Mäkelä, Vanajavesikeskus

14.40                 Keskustelua ja jatkoaskeleita

15.00                 Tilaisuus päättyy

Biologisen aseman uusia tutkimustuloksia

Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema on vuosikymmeniä tutkinut Pääjärveä sekä siihen laskevia puroja. Vesistöstä löytyy maassamme harvinaisen kattavia pitkän aikasarjan tutkimustuloksia ja Pääjärvi on yksi Suomentutkituimmista. Pääjärvi on Suomen neljänneksi syvin järvi, tummavetinen ja vähäravinteinen Kokemäenjoen vesistön koillinen alku ja sen vedet virtaavat Hämeenlinnan Vanajaveden kautta lopulta Poriin. Myös kalastosta on runsaasti uusia tutkimustuloksia. Tutkimuksia ja opiskelijoita ohjaa professori Kimmo Kahilainen, joka pitää päivässä katsauksen viimeisimmistä tuloksista.

Neljä kalatietä suunnitteilla

Vanajavesikeskus on käynnistänyt useita hankkeita Teuronjoen ja Puujoen vesistöalueella. Lisääntyvää taimenkantaa estää vaeltamasta neljä patoa, Sahakosken, Koskenkosken, Myllykosken ja Vuolteenkosken padot, joihin on nyt valmisteilla kalatiesuunnitelmat. Niistä kertoo kalateiden suunnittelija Jami Aho.

Lisäksi käynnissä on kunnostushankkeita valuma-alueella. Teuronjoen ja Puujoen ekologinen tila huononee Pääjärveltä alaspäin nopeasti ja Kernaalanjärveen saapuessaan tuo joki noin 70 % vuosittaisesta fosforikuormasta. Suuren kiintoainekuorman voi havaita ilmakuvista. Tämä johtuu eroosio- ja tulvaherkkyydestä ja valuma-alueen maa- ja metsätalousvaltaisuudesta. Vanajavesikeskuksen hankkeissa etsitään yhdessä viljelijöiden kanssa ratkaisuja näihin ongelmiin. Lisäksi vieraslaji isosorsimo kiusaa erityisesti Puujokea, mutta on jo aloittanut levittäytymisen Pääjärvellekin. Isosorsimosta ja Vanajavesikeskuksen hankkeista kerrotaan tietoiskussa päivässä.

Pääjärvelle on perustettu uusi yhdistys

Lammin ja Hämeenkosken Pääjärven vesialueosakaskunnat ovat perustaneet yhdistyksen, Pääjärven kalastusyhdistys ry:n. Se jatkaa vuosikymmeniä toimineen yhtymän työtä. Ronnin, Hauhialan, Etola-Ilolan, Hyrkkälän ja Pappilan vesialueen omistajat ovat vuosikymmeniä hoitaneet yhdessä vesialuetta ja sopineet järven kalastussäännöt. Kurjalan ja Käikälän vesialueet toimivat omillaan, mutta yhteistyössä. Kalastusoikeus ja säännöt ovat koko järveä koskevia ilman osakaskuntien välisiä rajoja. Näin ei suinkaan ole kaikkialla. Tästä voi esittää kiitokset asianosaisten kaukonäköisyydelle ja yhteistyötahdolle. Kalat kun eivät järvessä rajoja tunne eivätkä niitä noudata.

Nyt perustettu yhdistys tulee toimimaan samoilla linjoilla, joskin ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden muutosten tuomat haasteet lisäävät paineita suunnata toimintaa kalastonhoidosta myös vesialueenhoitoon. Yhdistyksen toimintaan ovat kaikki tervetulleita mukaan suunnittelemaan ja kehittämään aluetta. Tälle vuodelle vuosikokous päätti, että jäsenmaksua ei peritä henkilöjäseniltä. Osakaskuntajäsenten jäsenmaksuna on omistajankorvausten palautusmaksut, joilla myös kustannetaan yhdistyksen toiminta kuten tähänkin asti. Pääjärven toiminta-alue ulottuu Lammin Pappilanlahdelta Härkkälään sekä Sahakosken padolle Hämeenkosken keskustan tuntumaan, jossa säännöstelypato sijaitsee. Säännöstelyä hallitsee Teuronjoen ja Puujoen Yläjuoksun Järjestely-yhtiö ja säännöstelyä valvoo Hämeen ELY-keskus. Tänä erittäin runsaslumisena talvena on valumavesien ja tulvien hallinta ollut haasteellista.

Pääjärvi-päivän järjestävät Pääjärven kalastusyhdistys ry, Lammin biologinen asema, Vanajavesikeskus sekä Koski-seura ry.

Lisätietoja

Pääjärven kalastusyhdistys ry, Anja Hiidenheimo, 041 466 4226, anja@hiidenheimo.fi

Vanajavesikeskus
Sanni Manninen Johansen, 050 344 1715, sanni.manninen.johansen@vanajavesi.fi
Suvi Mäkelä, 050 449 3303, suvi.makela@vanajavesi.fi

Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto
Kimmo Kahilainen, 050 4489 515, kimmo.kahilainen@helsinki.fi

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}