Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen tila – tunnustus Puujaan kartanolle Hausjärvelle

MTK Häme ja Vanajavesikeskus myöntävät Kalle ja Marja Alastalolle Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen tila – tunnustuksen.

Alastalojen tilalla ravinnevalumien ehkäisy, kierrätysravinteiden käyttö ja uusiutuva energia on nidottu osaksi reilun 500 hehtaarin kasvinviljelytilan arkea.

Alastalot ovat viljelleet Puujaan kartanoa vuodesta 2000. Viljelykierrossa on vaihtelevasti eri vuosina kaikkia viljakasveja sekä rypsiä ja rapsia. Vanajaveteen laskeva Puujoki virtaa aivan tilan päärakennuksen nurkalta ja suuri osa talouskeskuksen läheisistä pelloista rajoittuu jokeen. Tilalla on myös vuokramaita Riihimäellä ja Lopella, joissa valuma-alue laskee Vantaanjokeen.

”Meillä on ollut pitkään reilut, noin 30 metrin, suojakaistat kaikissa jokirannoissa. Edellisellä tukikaudella ne olivat luonnonhoitopeltoina ja nyt ne ovat jo muutaman vuoden olleet suojavyöhykkeinä.” kertoo Marja Alastalo. Suojavyöhykkeillä kasvava heinä sitoo pelloilta tulevat mahdolliset ravinteet ja maahiukkaset ennen kuin ne joutuvat jokeen.

Ravinteiden valumista ehkäisevän peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden osuus pyritään tilalla pitämään myös korkeana. Viime vuonna tilan pelloista yli 80 prosenttia oli kasvipeitteisenä talven yli. Kasvukaudella kylvetään kasvustoon lisäksi aluskasveja, jotka sitovat kasvullaan peltoon jääneitä ravinteita pääsatokasvin sadonkorjuun jälkeen.

Kierrätysravinteilla maan kasvukunto ja sato paremmaksi

Alastalot pitävät tärkeänä myös eloperäisten lannoitteiden käyttöä, sillä karjaa ei omalla tilalla ole ollut enää vuosiin. ”Pellot huutavat orgaanista ainetta”, Marja Alastalo kuvailee. Alastalot ovat levittäneet pelloille naapurista saatua naudan kuivalantaa nyt viitisen vuotta ja vaikutuksen kasvuun näkyvät heti. Fosforin lisäksi lannasta saa myös paljon hivenravinteita.

Tänä kesänä tilalla on lisäksi levitetty pelloille läheisen Gasumin biokaasuvoimalan ravinnelietettä. Alastalot rakensivat altaan ravinnelietteen varastointia varten ja ovat sitoutuneet vastaanottamaan lietettä kierrätysravinneyritys Soilfoodin kautta seuraavat viisi vuotta. ”Meillä on fosforiköyhiä maita ja jonkin verran myös raivattuja peltoja, joten ravinnelietteen fosfori tulee tarpeeseen ja sen käyttö on myös kannattavaa.” Alastalot perustelevat. Ensikokemukset ravinnelietteen käytöstä ovat positiiviset. Ainoa ongelma on ollut kevätlevityksessä teiden kestävyys.

Viljan kuivausta hakkeella

Tilalla ajatellaan ympäristöä ravinteiden lisäksi myös energian kautta. Viljaa kuivataan sekä kahdella öljykuivurilla että viitisen vuotta sitten valmistuneella hakekuivurilla. Hake tuo säästöä polttoainekustannuksiin ja antaa pelivaraa syksyn sadonkorjuuseen, kun viljan voi puida hieman tuoreempanakin. Työtä hakkeessa on toki enemmän kuin öljyssä.

Tunnustus myönnetään Elomessuilla 12.8.2017

Kanta-Hämeen ympäristöystävällinen tila – tunnustus myönnetään Alastaloille Hämeenlinnassa Elomessujen ohjelmalavalla lauantaina 12.8. klo 15.15. Edellisenä päivänä 11.8. tilan toimintaan pääsee tutustumaan mediatilaisuudessa klo 10 osoitteessa Puujaanlenkki 84, Oitti.

Katso video ympäristöystävällisestä maatilasta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}