Kansainvälistä kysyntää

Olin viime viikolla Ranskassa valmistelemassa yhteistä hanketta ranskalaisten ja seitsemän muun maan edustajien kanssa. Hyvin tuli ilmi, että Vanajavesikeskuksen kaltaisten käytännön vesienhoidon toteuttajien osaamiselle on kysyntää kansainvälisillä hankemarkkinoilla. Asialle on ainakin kaksi syytä.

Ensinnäkin, Vanajavesikeskusta on pyydetty mukaan tutkijoiden kansainvälisiin hankekuvioihin, koska hankerahoittajat yhä enenevässä määrin tahtovat, että tieteellinen tutkimus ratkaisee käytännön ongelmia ja että tutkimuksien tulokset tulevat käytännön toimijoiden käyttöön. Kun me olemme mukana hankkeessa, tutkijoiden on helpompi saada hankerahoitusta työllensä. Ja samalla mekin hyödymme. Kun pohdimme työmme haasteita yhdessä tutkijoiden kanssa ja kun he laittavat parhaat tietonsa ja menetelmänsä likoon tutkiessaan Vanajaveden aluetta, lopputuloksena saattaa hyvinkin olla hienoja ratkaisuja haasteisiimme ja pääsemme ottamaan ne käyttöön ensimmäisten joukossa.

Toinen syy kansainväliselle kysynnälle on se, että meillä on annettavaa. Viime viikon kokouksessa kohkattiin paljon käsitteestä adaptive management eli vapaasti käännettynä mukautuvasta ympäristön hoidosta. Eli siitä, että koko ajan kehitetään tekemisiään ja toimintatapoja saadun kokemuksen perusteella. Ihmettelin hieman innostuksen määrää ja kerroin, että moinen on meillä ihan normaalia elämää; tietenkin otamme opiksemme työn tuloksista ja pyrimme koko ajan tekemään työmme fiksummin ja paremmin. Tähän isäntämme totesivat, että juuri siksi me olemme hankeryhmässä mukana, sillä vaikka adaptive management saattaa meillä olla arkea, se ei kaikkialla ole. Esimerkiksi Senegal-joen delta-alueen hoitosuunnitelma on tehty noin 20 vuotta sitten. Hoitosuunnitelma on huono eikä hoito tepsi, mutta hoitokäytäntöjä ei ole siitä huolimatta muutettu.

Mutta nyt sitten – jos hanke saa rahoitusta – pääsemme senegalilaisten, madagaskarilaisten, unkarilaisten, espanjalaisten, portugalilaisten, italialaisten, saksalaisten ja ranskalaisten kanssa tekemään töitä saman aiheen ääressä. Toivotaan, että rahoitus myönnetään.

Ja siltä varalta, että tämä hanketukihakemus ei tuota tulosta eikä rahoitusta saada, päätettiin laittaa samalla porukalla vireille myös toinen hakemus toiselle rahoittajalle. Siinäkin on Vanajavesikeskuksen osaamiselle kysyntää.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}