Kamerat auttavat ymmärtämään ilmastonmuutoksen vaikutuksia

Vanajavesikeskus seuraa mielenkiinnolla hanketta, jossa on asennettu nettikameroita metsiin ja kosteikoille. Ideana on seurata kameroiden avulla mm. lumipeitettä, puiden keväistä kasvuun lähtöä ja muita biologisia ilmiöitä eri puolilla maata. Kameroita on asennettu 13 kohteelle. Niistä lähimmät ovat Lammilla ja Tammelassa. Yllä oleva kuva on Lammin kameran ottama.

Kun kameroilla saadut tiedot yhdistetään satelliittidataan ja maastossa mitattuihin tietoihin mm. mahlan virtausnopeudesta ja kasvihuonekaasupitoisuuksista, saadaan uutta tietoa siitä, miten kasvihuoneilmiö Suomen metsiin ja kosteikkoihin todellisuudessa vaikuttaa.

On mielenkiintoista nähdä, vahvistavatko MONIMET-hankkeen tulokset nykykäsityksiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Aloittavatko Suomen metsät kasvunsa keväällä aikaisemmin ja lopettavat sen syksyllä myöhemmin kuin ennen? Eli kasvavatko metsät entistä enemmän? Mutta kasvavatko samalla myös maaperän ja kosteikoiden kasvihuonepäästöt?

Arktisten alueiden on havaittu reagoineen ilmastonmuutokseen ennustamattomalla tavalla. Mutta miten reagoivat boreaalisen vyöhykkeen metsät, jos ja kun ilmastomme lämpenee 2-6 astetta?  Mikä kaikki muuttuu?

Kasvihuoneilmiön aikaansaamilla muutoksilla on suuri merkitys myös järvillemme ja joillemme, sillä metsien ja kosteikoiden ja muiden valuma-alueiden muutosten myötä muuttuu myös vesiin kulkeutuva kuormitus. Liioittelematta voi sanoa, että kyseessä on vesiemme tulevaisuuden kohtalon kysymys.

Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, Luonnonvarakeskuksen ja Helsingin yliopiston yhteishankkeen edistymistä ja nettikameroiden välittämiä kuvia voi seurata MONIMET-hankkeen kotisivuilla.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}