Hauhon Pyhäjärvi – jylhiä rantoja ja aavaa järvenselkää

Pyhäjärvi on lähes saareton järvenselkä, jonka pohjoisranta on paikoitellen hyvin jylhää ja eteläreuna tasaisempaa . Valtaosa Pyhäjärven vedestä tulee Kopsjoesta ja se virtaa Lehdesmäenjoen kautta Iso-Roineeseen. Järven keskisyvyys on 11m ja suurin syvyys 35m. Järvi on lievästi rehevä. Vedenlaatu on silti hyvä ja myös järven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Järvessä on hyvin muikkua ja siikakantakin on voimistunut. Muita tyypillisiä järven kaloja ovat mm. made, ahven, taimen, lahna, kuha ja hauki. Myös täplärapua on paljon. Pyhäjärvi on haasteellinen vesi vapakalastajalle mutta hyvänä päivänä antaa isojakin saaliita pyytäjille. Hyviä ottivieheitä ovat mm. Heta, Jesse ja Merimetso.

Kalastusluvat:

30 euroa/vuosi tai 10 euroa/viikko
Ryhmä/kilpailulupa, talvi 1 euro/vrk kuitenkin vähintään 35 euroa
Kilpailulupa/kesä venekunnalta vuorokaudessa 5 euroa/vähintään 35 euroa/ryhmä
(ei vaparajoitusta)

Lupa-alue:

Hauhonselkä, Hiiriselkä, Ilmoilanselkä, Iso-Roinevesi, Leheejärvi, Painonselkä, Pyhäjärvi, Rääkkiä, Sappeenjärvi, Suolijärvi, Vihajärvi ja Vähä-Roine.
Lupa-alue käsittää Niemikunnan kalastuskunnan, Hahkialan, Hauhon kirkonkylän, Hyömäen, Ilmoilan, Juttilan, Kyttälän, Laitikkalan , Miehoilan, Okerlan, Puutikkalan, Sotjalan, Syrjäntaan, Torvoilan ja Vitsiälän osakaskuntien vesialueet edellä mainituissa järvissä. Pinta-ala: 8218 ha

Säännökset:

Lupa on henkilökohtainen vapakalastuslupa jossa ei ole vaparajoitusta. Lupa ei oikeuta kalastamaan Kopsjoessa, Lehdesmäenjoessa, Hauhon Vuolteessa, Lampaansalmessa, Ruumiinsalmessa, Syväsalmessa, Vittastaipaleensalmessa, Vihavuoden koskialueella eikä Virtainsillan alueella.
Sallitut pyyntimuodot: perho-, heitto- ja uistinkalastus

Luvanmyyntipaikat:

 • Alvettula, Elsa Pietilä 040 – 964 5607
 • Tuulos, Risto Eerola 0400 – 357 674
 • Miehoila, Hannu Maula 0400 – 730 193
 • Vihavuosi, Paavo Pönni 0400 – 466 649
 • Hauhon kirkko, Matti Rantti Ky 03 6751190
 • Puutikkala, Jarkko ja Aino Saksala 0400 – 787 081
 • Rukkoila, Matti Räväsmäki 0400 – 639 917
 • Mustila, Unto Satoranta 0400 – 634 932
 • Hauhon kirkonkylä, Martti Hellsten 0440 – 835 330
 • Joenkylä, Petri Mäkinen 040 – 545 3063
 • Sotjala, Reima Kaipainen 0445665283

Luvan voi maksaa myös suoraan alueen tilille Hauhon Osuuspankkiin
Tili nro: FI91 5041 0440 0112 78
Viestiksi: Hauhonreitin viehekalastuslupa.
Luvan voi myös maksaa www.kalakortti.com sivuston kautta.

Osakaskuntien luvat Hauhon kalastusalueella

Osakaskunnat sallivat saman järven muista osakaskunnista ostetuilla vapakalastusluvilla tapahtuvan kalastuksen. Voit ostaa luvan yhdestä osakaskunnasta ja kalastaa koko altaalla. Selvitä luvan oston yhteydessä.

Veneenlaskupaikat:

Hauho venesatama, Alvettula – veneluiska, Torvoila kylänranta