KALAPAIKKAOPAS

Hauhon Pyhäjärvi – jylhiä rantoja ja aavaa järvenselkää

Pyhäjärvi on lähes saareton järvenselkä, jonka pohjoisranta on paikoitellen hyvin jylhää ja eteläreuna tasaisempaa . Valtaosa Pyhäjärven vedestä tulee Kopsjoesta ja se virtaa Lehdesmäenjoen kautta Iso-Roineeseen. Järven keskisyvyys on 11m ja suurin syvyys 35m. Järvi on lievästi rehevä. Vedenlaatu on silti hyvä ja myös järven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi.

Järvessä on hyvin muikkua ja siikakantakin on voimistunut. Muita tyypillisiä järven kaloja ovat mm. made, ahven, taimen, lahna, kuha ja hauki. Myös täplärapua on paljon. Pyhäjärvi on haasteellinen vesi vapakalastajalle mutta hyvänä päivänä antaa isojakin saaliita pyytäjille. Hyviä ottivieheitä ovat mm. Heta, Jesse ja Merimetso.


KALASTUSLUVAT:

30 € / vuosi tai 10 € / viikko
Ryhmä/kilpailulupa, talvi 1 € / vrk kuitenkin vähintään 35 €.
Kilpailulupa/kesä venekunnalta vuorokaudessa 5 € / vähintään 35 € / ryhmä
(ei vaparajoitusta). Luvanmyyjillä on esite alueesta. Yksi lupa oikeuttaa käyttämään enintään kahta viehettä (yhdellä henkilöllä voi olla useita lupia). 15 € / vuosi

Lupa-alue:
Hauhonselkä, Hiiriselkä, Ilmoilanselkä, Iso-Roinevesi, Leheejärvi, Painonselkä, Pyhäjärvi, Rääkkiä, Sappeenjärvi, Suolijärvi, Vihajärvi ja Vähä-Roine.
Lupa-alue käsittää Niemikunnan kalastuskunnan, Hahkialan, Hauhon kirkonkylän, Hyömäen, Ilmoilan, Juttilan, Kyttälän, Laitikkalan , Miehoilan, Okerlan, Puutikkalan, Sotjalan, Syrjäntaan, Torvoilan ja Vitsiälän osakaskuntien vesialueet edellä mainituissa järvissä. Pinta-ala: 8218 ha

Säännökset:
Lupa on henkilökohtainen vapakalastuslupa jossa ei ole vaparajoitusta. Lupa ei oikeuta kalastamaan Kopsjoessa, Lehdesmäenjoessa, Hauhon Vuolteessa, Lampaansalmessa, Ruumiinsalmessa, Syväsalmessa, Vittastaipaleensalmessa, Vihavuoden koskialueella eikä Virtainsillan alueella. Sallitut pyyntimuodot: perho-, heitto- ja uistinkalastus.

Osakaskuntien luvat Hauhon kalastusalueella:
Osakaskunnat sallivat saman järven muista osakaskunnista ostetuilla vapakalastusluvilla tapahtuvan kalastuksen. Voit ostaa luvan yhdestä osakaskunnasta ja kalastaa koko altaalla. Selvitä luvan oston yhteydessä.

Lupien myyntipaikat:

 • Ostaluvat.fi
 • Alvettulan kyläkauppa, puh. 03 654 5135
 • Tuulos, Risto Eerola 0400 357 674
 • Miehoila, Hannu Maula 0400 730 193
 • Hauhon kirkko, Matti Rantti Ky 03 675 1190
 • Puutikkala, Jarkko ja Aino Saksala 0400 787 081
 • Rukkoila, Matti Räväsmäki 0400 639 917
 • Mustila, Unto Satoranta 0400 634 432
 • Joenkylä, Petri Mäkinen 040 545 3063
 • Sotjala, Reima Kaipainen 044 566 5283
 • Vihavuosi, Paavo Pönni 0400 466 649
 • Hauhon reitin osakaskuntien tiedot löydät tästä

Veneenlaskupaikka:

Hauho venesatama, Alvettula – veneluiska, Torvoila kylänranta