Järvitärskyjen satoa

Vuoden 2019 Järvitärskyjen osallistujamäärä ylitti odotukset - kiitos kaikille mukana olleille kiinnostuneille kuulijoille sekä esitysten pitäjille mielenkiintoisista esityksistä!

Kaiken kaikkiaan tilaisuuteen osallistui 71 vesiensuojelusta kiinnostunutta.

Illan ohjelmassa kuultiin muun muassa mitä hyötyä on metsätalouden paikkatietoaineistoista sekä saatiin kokemuksia puuaineksen hyödyntämisestä valumavesien puhdistamisessa. Myös järvien ekologisen tilan luokitteluun vaikuttavia tekijöitä avattiin, esimerkkeinä toimivat Loppijärvi ja Renkajärvi. Lisäksi annettiin vinkkejä siitä millaista apua ja tukea järvikunnostajalle on tarjolla Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta ja Kokemäenjoen vesistöalueen vesivisiosta.

Lopuksi kuultiin tulokset Vanajavesikeskuksen vuosien 2017-2019 isosorsimon pressukesannointikokeilusta. Kohtasimme voittajamme: isosorsimo 1- Vanajavesikeskus 0!

Linkit esityksiin löytyvät sinisistä laatikoista.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}