Itämerta suojellaan myös sisämaassa: Vanajavesisäätiö on tehnyt Itämeri-sitoumuksen

Vanajavesisäätiö sitoutuu vahvistamaan koko Vanajaveden valuma-alueen kykyä vähentää Selkämereen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Baltic Sea Action Groupille tehty sitoumus on neljän vuoden mittainen. Sen toteutumista seurataan neljän välitavoitteen avulla.

Käytännön toimintaa järvien, jokien ja Selkämeren hyväksi
Sen lisäksi, että Vanajavesisäätiö hoitaa Vanajaveden alueen yli 300 järveä, lampea ja jokea, se kantaa osaltaan vastuuta Itämeren suojelusta. Siksi Vanajavesisäätiö sitoutuu vahvistamaan koko Vanajaveden valuma-alueen kykyä vähentää Selkämereen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta. Vanajaveden alueen vedet kulkeutuvat Kokemäenjokea pitkin Poriin ja Selkämereen.

Vanajavesisäätiön nelivuotisen Itämeri-sitoumuksen välitavoitteet liittyvät yritysyhteistyön laajentamiseen, vesistökunnostusten tekemiseen, automaattisen veden laadun seurantaverkoston rakentamiseen ja Vanajaveden alueen yhteistyön vahvistamiseen.
– Omalla alueellamme saavutetut onnistumiset ravinnekuormituksen vähentämisessä hyödyt-tävät myös Itämerta, toteaa Vanajavesisäätiön asiamies Sanni Manninen Johansen.

BSAG kerää sitoumuksia ympäri Itämeren valuma-aluetta

Baltic Sea Action Group (BSAG) on 2008 perustettu puolueeton säätiö, joka tuo yhteen Itämeren pelastamiseksi tarvittavat toimijat. BSAG on järjestänyt kaksi Baltic Sea Action Summit -huippukokousta. Näissä huippukokouksissa Itämeren maiden päämiehet, monet yritykset ja tahot ovat sitoutuneet konkreettiseen työhön Itämeren hyväksi.
-Mukana on jo yli 250 tahoa Itämeren ympärysvaltioista suurityksiin ja aina päiväkoteihin saakka, kertoo BSAG:n ohjelmajohtaja Marja Koljonen.

Itämeri-sitoumus on tapa julkisesti kertoa, mitä konkreettista organisaatio on sitoutunut tekemään Itämeren hyväksi. Sitoumukset voivat olla osaamista, tuotteita, palveluja, rahaa tai oman toiminnan kehittämistä Itämerta hyödyttävällä tavalla. BSAG hakee sitoumuksia ympäri Itämeren valuma-aluetta ja seuraa niiden edistymistä.

BSAG/ Vanajavesisäätiön Itämeri-sitoumus

Organisaatio: Vanajavesisäätiö

Sitoumuksen otsikko:
Vahvistamme koko Vanajaveden valuma-alueen kykyä vähentää Selkämereen kulkeutuvaa ravinnekuormitusta

Sitoumuksen kuvaus:
Uutena toimijana, joka pyrkii parantamaan Vanajaveden alueen järvien ja jokien tilaa, me hankimme rahoitusta ja muita resursseja tähän työhön. Tehostamme yhteistyötä viranomaisten, ruohonjuuritason, elinkeinoelämän ja median välillä yhdistämällä alueen voimat. Tästä eivät hyödy pelkästään alueen yli 300 järveä ja jokea vaan myös koko seudun vetovoimaisuus. Omalla alueellamme saavutetut onnistumiset ravinnekuormituksen vähentämisessä hyödyttävät myös Itämerta.

Pääsemme tavoitteeseemme mm. toteuttamalla erilaisia käytännön vesienhoitotoimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, osallistumalla tieteelliseen tutkimustyöhön, kansantajuistamalla ja jakamalla uutta tietoa ja järjestämällä ympäristökasvatusta koululaisille ja esikoululaisille. Tämän jakson aikana keskitymme erityisesti elinkeinoelämän mukaan saamiseen luomalla yrityksille suunnattuja eritasoisia yhteistyöpaketteja.

Aloituspäivämäärä: 1.1.2014

Päättymispäivämäärä: 31.12.2017

1. välitavoite: määräaika 31.12.2014  15 yritystä rahoittaa toimintaamme pitkällä tähtäimellä.
2. välitavoite: määräaika 31.12.2015  Olemme saaneet valmiiksi 10 ravinnekuormitusta vähentävää vesienhoitotoimenpidettä.
3. välitavoite: määräaika 31.12.2016  Olemme asentaneet automaattisten veden laadun mittauslaitteiden verkoston mittaamaan alueemme päävesistöreittien ravinne- ja sameustasoja.
4. välitavoite: määräaika 31.12.2017  Olemme onnistuneet vahvistamaan alueemme ruohonjuuritason toimijoista, viranomaisista, tutkijoista ja median edustajista koostuvan vesienhoitoverkostomme osaamista, resursseja, viestintää ja motivaatiota niin paikallisella kuin alueellisellakin tasolla.

Täältä voit katsoa kaikki tehdyt sitoumukset.

 

bsag_commitmaker_logo

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}