Isosorsimon talvinen torjuntakokeilu

Talvien lauhtumisen vaikutuksesta vieraslajit menestyvät Suomen olosuhteissa yhä paremmin. Myös rantojemme riesa isosorsimo on runsastunut etenkin Etelä-Suomessa. Isosorsimo-hankkeessa mietitään aktiivisesti isosorsimon torjuntakeinoja ja nyt seurataan jäädytyskokeilun vaikutuksia kasvin elinvoimaisuuteen. Vuosikymmeniä sitten Hausjärven Haminanjoella huomattiin, että rantaan jäädytetyn luistinradan alla isosorsimokasvusto taantui voimakkaasti. Tammikuussa paikalliset aktiivit Olavi Lehtiniemi ja Kari Huhtimo aloittivat jäädytyskokeilun samalla paikalla ja jatkavat sitä niin kauan kuin pakkasöitä riittää. Mikäli kokeilun tulokset ovat lupaavia, voidaan jäädyttämistä soveltaa myöhemmin pienten esiintymien torjunnassa esimerkiksi mökkirannoilla.

Isosorsimo-hanke päättyy huhtikuun lopussa ja nyt tuloksia kootaan uudelle sivustolle osoitteeseen www.vanajavesi.fi/isosorsimo.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}