Isosorsimon hyötykäyttö

Isosorsimon esiintymien poistaminen suuressa mittakaavassa on kallista eikä kustannustehokasta menetelmää ole vielä löydetty. Järkevintä olisi löytää hyötykäyttökohde, jolloin isosorsimon korjaaminen olisi kannattavaa. Isosorsimo-hankkeessa selvitettäviä hyötykäyttömuotoja ovat karjan rehu, biokaasu, biohiili ja bioetanoli, joista tehdään erilaisia laboratorio- ja tuotantokokeita sekä kannattavuusselvityksiä. 

Tuloksia kootaan tälle sivulle alkukeväästä 2022.