Isosorsimon biokaasukokeet alkoivat

HAMKin bio- ja elintarviketekniikan opiskelijat aloittivat 12.11. ensimmäiset laboratoriomittakaavan biokaasukokeet isosorsimolla. Tutkimuksessa selvitetään myös isosorsimosyötteen esikäsittelyvaatimukset. Panoskokeet kestävät kolme viikkoa, joten tuloksia saadaan vielä tämän vuoden puolella. Kokeiden perusteella voidaan arvioida, soveltuuko isosorsimo biokaasutuotantoon. Ensimmäisessä panoskokeessa on mukana kasvin maanpäälliset osat, joista varsi ja lehdet on eroteltu toisistaan. Myös eri kasvupaikkojen vaikutus huomioidaan näytteissä.

Biokaasukokeet ovat osa Isosorsimo – rantojen riesasta resurssiksi –hanketta, jossa selvitetään haitallisen vieraslajin, isosorsimon, levinneisyyttä, torjuntaa sekä hyötykäyttömahdollisuuksia ja niiden taloudellista kannattavuutta. Hanke toteutetaan Vanajavesikeskuksen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yhteistyönä ja yhteistyökumppaneita ovat Watermaster, Watrec Oy, St1 ja Gasum.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}