Ilmastonmuutostutkimusta Vanajavedellä

Vanajanselälle on asennettu lokakuussa 2014 uusia mittalaitteita mittaamaan järven ja ilmakehän välistä kasvihuonekaasujen vaihtoa.

Järvien on todettu paitsi varastoivan itseensä ravinteita ja hiiliyhdisteitä, myös vapauttavan ilmakehään merkittäviä määriä hiiliyhdisteitä sisältäviä kasvihuonekaasuja. Kaasut syntyvät mm. sedimentin hajoamisprosessien aikana. Suurin osa kaasuista vapautuu matalilta ranta-alueilta ja vesikasvillisuuden kautta, mutta ulappasysteemi on myös merkittävä väylä ilmaan pyrkiville kaasuille. Kasvihuonekaasuilla on määräävä rooli ilmastonmuutosprosessissa.

Väitöskirjatyössään Maria Provenzale (Italia) ja Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tutkijat selvittävät Vanajanselän kasvihuonekaasujen vapautumista. Hanke sai rahoitusta Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahastosta viime keväänä. Asennuksen jälkeen mittalaitteet ovat nyt aloittaneet työnsä. Ensi vaiheessa mitataan hiilidioksidin siirtymistä veden ja ilman välillä.Toisessa vaiheessa laajennetaan mittaamaan myös metaania ja typpioksiduulia.

Vanajanselän mittausten kaltaisia tutkimuksia on tehty viime vuosina eri puolilla maailmaa, mutta ei suurissa ja rehevissä pohjoisen havumetsävyöhykkeen järvissä. Lammin Evon alueen Valkea-Kotisella ollut vastaava laitteisto paljasti paljon mielenkiintoista aineistoa pienten ja vähäravinteisten metsäjärvien hiilen sitomisesta ja vapautumisesta.

Tutkimushankkeen ainana syntyvä tieto auttaa ymmärtämään järvien roolia hiilinieluina tai -lähteinä ja kaasunvaihdon vuodenaikaista dynamiikkaa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}