FRESHABIT LIFE IP-hankkeen kuulumisia, osa II

Koko valtakunnallisen FRESHABIT LIFE IP-hankkeen aloitusseminaari järjestettiin viime viikolla melkein oman osahankkeemme kotikulmilla, Lammin biologisella asemalla. Kahden päivän aikana kuulimme kuinka FRESHABIT on lähtenyt käyntiin eri puolilla Suomea. Hanke on hyvin monipuolinen ja eksoottisimmilta kuulostivat varmaan jokihelmisimpukan eli raakun elvytystoimet, joihin kuuluu mm. simpukoiden toukkien kerääminen ja kasvatus laboratorio-oloissa, jonka jälkeen simpukat on tarkoitus istuttaa parhaiten soveltuville alueille. Jokihelmisimpukan toukat tarvitsevat väli-isännäkseen lohikalan, joten lohikalojen nousumahdollisuus raakkujokiin on turvattava tai paikoittain luotava aivan uudelleen. Hankkeessa on mukana paljon muitakin jokikohteita ja niissä sijaitseviin useisiin vesivoimalaitoksiin on tarkoitus tehdä kalateitä. Jokikohteiden kunnostuksen lisäksi muissa osahankkeissa tehdään mm. alueiden hoito-ja käyttösuunnitelmia, rakennetaan kosteikkoja ja laskeutusaltaita, hoitokalastetaan, järjestetään ympäristökasvatusta, tiedotetaan ja onpa suunnitelmissa muutama lintuvesikunnostuskin meidän kohteidemme seuraksi.

Omassa Vanajaveden osahankkeessamme sovitaan nyt kartoituksista ja seurannoista jotka toteutetaan ensi kesän aikana. Lintuvesikunnostuskohteilla eli Kanta-Hämeen Ansionjärvellä, Hattelmalanjärvellä ja Kriipillä sekä Pirkanmaan Saarioisjärvellä, Tykölänjärvellä ja Ahtialanjärvellä tehdään keväällä kutuaikaan viitasammakokartoitukset. Niistä saatujen tulosten perusteella hankkeen kunnostustoimet ja virkistyskäyttörakenteet (esim. polut ja pitkospuut) voidaan sijoittaa siten etteivät viitasammakon tärkeimmät kutualueet vaarannu. Kesällä kartoitetaan ainakin sudenkorentolajistoa ja kasvillisuutta. Linnustokartoitukset ovat tietysti aivan hankkeen ytimessä – olisipa hienoa jos hankkeen loppuessa vuonna 2022 voisimme kaikilla kohteilla raportoida nousua muuttojen aikaan tavattujen ja alueilla pesivien lintujen määrissä, poikastuotosta puhumattakaan!

Kuvassa valkoposkihanhien runsautta Hattulan ilmatilassa. Kuva: Suvi Mäkelä

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}