Rahankeräyslupa

poliisin_lupa_960x450

 

Rahankeräysluvan saaja:

Vanajavesisäätiö

 

Rahankeräysluvan myöntäjä:

Poliisihallitus

 

Lupanumero ja myöntämisajankohta:

POL-2014-1781   10.7.2014

 

Keräyksen toimeenpanoaika ja –alue:

10.7.2014—30.6.2015

Hämeen ja Sisä-Suomen poliisilaitosten alueet

 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:

Vesistöjen, ympäristön ja maiseman hoidon, tutkimuksen ja kunnostuksen edistäminen.

 

Aika, jonka kuluessa kerätyt varat käytetään keräystarkoitukseen:

Vuoden 2015 aikana