Ensimmäinen vuosi kestävää kehitystä loppusuoralla

Ensimmäisen opiskeluvuoden viimeinen moduuli on lähtenyt käyntiin. Ympäristötekniikassa opiskellaan monipuolisesti asioita: kemiaa ja mikrobiologiaa, pilaantuneiden maa-alueiden ja pohjavesien kunnostusta teoriassa, energiatekniikkaa ja geologiaa.

Luokka on jaettu tuttuun tapaan ryhmiin ja puolet ryhmistä tekee ala-asteen oppilaille materiaalipaketin kierrätyksestä ja vaarallisista jätteistä. Toinen puoli ryhmistä jatkaa edellisessä moduulissa aloitettua Limuke-projektia, jossa kehitellään likaisten muovien kierrätystä hevostiloilla.

Opiskeltavaa on paljon, mutta aiheet ovat onneksi mielenkiintoisia. Kemian laskut aiheuttavat harmaita hiuksia, mutta niistäkin selviää varmasti. Opettajat ovat osaavia ja onneksi myös kärsivällisiä! Kemian ja mikrobiologian tietämystä tarvitaan pilaantuneen maan ja pohjaveden kunnostuksessa.

Geologiaa on opiskeltu jo aiemminkin. Tässä moduulissa opetellaan tunnistamaan kiviä ja perehdytään maapallon syntyyn ja rakenteeseen. Saamme tietää laattatektoniikasta, tulivuorista ja kallioperän muodoista. Maailmaa katselee taas uusilla silmillä, kun voi ulkoillessa havaita vaikka magmakiviä ja kuvitella, miten ne ovat syntyneet miljoonia vuosia sitten, kun Suomessakin vielä oli toimivia tulivuoria. Kevätaurinko sulattaa maan ja paljastaa lumen alta löydettäväksi graniitteja, kvartseja ja gneissejä.

Energiatekniikassa käydään läpi energiamuodot, kuten tuulivoima, ydinvoima, vesivoima, öljy, maakaasu, aurinkoenergia ja niin edelleen. Vertailemme uusiutuvien ja uusiutumattomien energiamuotojen hyötyjä ja haittoja, niiden merkitystä yhteiskunnalle ja energian tuotantoa kestävän kehityksen näkökulmasta. Jokainen ryhmä kirjoittaa raportin jostakin energiatekniikkaan liittyvästä aiheesta, kuten jätteiden hyödyntämisestä energiana.

Kesäloma alkaa jo toukokuussa. Nyt on aika suorittaa ensimmäinen vuosi kunnialla loppuun ja myös viettää aikaa opiskelukavereiden kanssa ennen kuin kaikki hajaantuvat ympäri Suomea kotipaikkakunnilleen kesätöitä tekemään ja lomaa viettämään.

Linda Viljamaa
Kestävän kehityksen opiskelija

HAMKin kestävän kehityksen koulutusohjelman opiskelijat kirjoittavat Kumisaapas-blogiin kaksi kertaa kuukaudessa osana Yhteisillä aalloilla -hanketta.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}