Avustuspäätökset 2022

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi yhteensä 20 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle. Avustuksia myönnettiin yhteensä 26 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta.

Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille, osakaskunnille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti. Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta n. 60 000 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat lähes 130 000 euroa.

Lukumääräisesti eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon tai muuhun poistamiseen. Avustuksilla tuettiin myös mm. biohiilisuodatusta järveen tulevan kuormituksen vähentämiseksi, laskeutusaltaiden rakentamista ja pohjapadon suunnittelua. Myös vesistöjen tilan seurantaa, kunnostussuunnittelua sekä rantojen virkistyskäytön edistämistoimia oli avustettavien hankkeiden joukossa.

Vanajavesisäätiö jakoi avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle nyt yhdeksättä kertaa.

Laskimme, kuinka monta eri hakijaa on hakenut Vanajavesisäätiön avustuksia näiden yhdeksän vuoden aikana. Tulos: 94 eri hakijaa. Suuri hakijoiden määrä kertoo siitä, että Vanajaveden alueella on paljon aktiivisia ja aikaansaavia vesienhoitotöiden tekijöitä. Yhä useampi toimija on alkanut hoitaa lähivesiään. Joukko myös kasvaa kaiken aikaa. Tänäkin vuonna hakijoiden joukossa oli neljä uutta hakijaa, iloitsee Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja emeritusprofessori Lauri Arvola. Suuri hakijamäärä kertoo myös siitä, että Vanajavesisäätiö tunnetaan hyvin toimijoiden keskuudessa ja sen avustuksia tarvitaan.
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}