AVUSTUKSILLA AIKAANSAATUA: Loppijärven fosforisiepparit

Loppijärven ystävät ry on aktiivisesti seurannut Loppijärven vedenlaatua ja toteuttaa järvellä vuosittain erilaisia hoitotoimenpiteitä, joista keskeisin on hoitokalastus. Hoitokalastuksella pyritään parantamaan järven tilaa poistamalla sieltä vähempi arvoista kalaa. Kaikkien aikojen paras saalis on ollut peräti 108 000 kiloa syksyllä 1991!

Vanajavesikeskukselta haettuja avustuksia on hoitokalastuksen lisäksi käytetty muun muassa hoitokalastusvälineistön tekoon, fosforisieppareiden rakentamiseen ja ylläpitoon sekä Ferix3-saostuskemikaalin hankkimiseen. Loppijärven välittömässä läheisyydessä on kaikkiaan kuusi laskeutusallasta, joista vanhimmat on rakennettu vuonna 2005. Vuoden 2021 avustusta on tarkoitus käyttää valuma-alueella sijaitsevien laskeutusaltaiden kunnostustarpeen arvioimiseen.

Loppijärven ystävät ry on vuonna 1960 perustettu järvensuojeluyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää Loppijärven ja sen välittömän ympäristön luonnon ja maiseman suojelua ja hoitoa. Yhdistykselle keskeisintä hoitotoimien toteuttamisessa ovat hyvät yhteistyöverkostot sekä ajatusten vaihto maanomistajien ja kuntien edustajien kanssa.

                                        Vanajavesisäätiö tukee yhdistysten ja yksityisten toimijoiden omaehtoista vesienhoitoa jakamalla vuosittain avustuksia.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}