AVUSTUKSILLA AIKAANSAATUA: Isosorsimokartoitukset

Hämeenlinnan Järvipelastajat ovat varsinaisen työnsä ohessa kartoittaneet vesillä lauttoina liikkuvia isosorsimoesiintymiä jo useana vuonna. Veden päälle patjaksi kasvaneesta kasvustosta saattaa lohjeta lauttoja, jotka kulkeutuvat virran mukana pitkiäkin matkoja. Irronneet lautat voivat olla vaaraksi pienvesiliikenteelle.

Veneilykaudella 2020 toimialueella rekisteröityjä havaintoja tehtiin neljä, joista yksi sijaitsi Lepaan virran päässä ja muut kolme esiintymää Hiidenjoella. Kaikkiaan partio- ja harjoitusajojen aikana kaudella kertyi ajokilometrejä noin 3000 Vanajavesi-Hiidenjoki-Hämeenlinna-Hattula - alueella.

 ”Tilanne irtolauttojen osalta on ollut aika samanlainen viimevuosina, haasteen ne tuovat yläjuoksun kapeille kulkuväylille”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Jouni Pitkonen.

Havaituille isosorsimolautoille Hämeenlinnan Järvipelastajat ovat tehneet tilanteen vaatimat akuutit korjaavat toimenpiteet ja tiedot tehdyistä havainnoista on samalla kirjattu raporttiin. Erityisesti suurten isosorsimolauttojen osalta tehdyt toimenpiteet pienentävät veneilyyn kohdistuvia riskejä.


   Vanajavesisäätiö tukee yhdistysten ja yksityisten toimijoiden omaehtoista vesienhoitoa jakamalla vuosittain avustuksia.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}