AVUSTUKSILLA AIKAANSAATUA: Hoitokalastusta Hattulan Armijärvellä

 
Armijärven suojeluyhdistys käytti tänä vuonna Vanajavesikeskuksen myöntämän vesiensuojeluavustuksen viiden katiskan hankkimiseen hoitokalastuksessa.

Hoitokalastusta järvellä tehtiin kuluvan vuoden huhtikuun lopulta toukokuun loppupuolelle ja tänä aikana saaliiksi saatiin noin 140 kiloa pientä särkeä. Pikkusärjen lisäksi kalastuksen iloa ruokapöytään toivat isommat ruokakalat: joukkoon mahtui erikokoisia ahvenia, haukia, kymmenen lahnaa sekä kolme suutaria.

Tulevan kevään 2024 suunnitelmiin kuuluu monen vuoden tauon jälkeen ottaa rysä avuksi hoitokalastuksessa joko omana toimena tai yrittäjävetoisesti. Toimenpiteellä saadaan vertailukohtaa aiempien rysäkalastuksien saalismääriin sekä viitteitä järven kunnon mahdollisista muutoksista.

Uudelleen toimintaan herätetyn Armijärven suojeluyhdistyksen ensimmäisenä projektina suoritettu hoitokalastus antoi uskoa siihen, että ranta-asukkaista löytyy toimijoita, ja toimeen tarttujia. Mukaan on saatu myös uusia osallistujia. Onkin ollut havaittavissa innostusta porukalla toimimiseen ja iloa siitä, mitä yhdessä toimien voidaan järven hyväksi yrittää tehdä.

Hanke opetti sen, että yhteisvoimin päästään eteenpäin! Järven kunnossapitämiseksi hoitokalastus on helpoimmin omin voimin tehtävä toimi, jota on jatkettava vuosittain.

Armijärvellä tehtiin Vanajavesikeskuksen toimesta myös vesi- ja rantakasvillisuuden kartoitus, ja tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään huomiota myös vieraslajien tunnistamiseen, esiintymiseen ja mahdollisimman varhaiseen torjuntaan.


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}