AVUSTUKSILLA AIKAAN SAATUA: Valajärven suojeluyhdistys

Valajärveen laskevissa suo-ojissa on tällä hetkellä neljä pohjapatoa estämässä maa-aineksen pääsyä järveen. Viime vuonna myönnettyä avustusta käytettiin näistä yhden altaan tyhjennykseen, jotta pohjapadon toiminta olisi mahdollisimman tehokasta ensimmäisen täyden käyttövuoden jälkeen. Humuspitoista vettä pumpattiin imuautolla pois noin 24 m3, ja vesi juoksutettiin metsässä kohtaan, josta se pääsi mahdollisimman hyvin imeytymään maastoon. Tyhjennyksen jälkeen järveen valuu vähemmän humuspitoista vettä ja humuksen määrän kasvu järven pohjassa hidastuu.

Pilottihanke täytti sille asetetut tavoitteet ja jatkossa muutkin pohjapadot tullaan puhdistamaan samalla menetelmällä. Pumppaustekniikkaa kehitetään alihankkijan kanssa edelleen. Kokemus osoitti, että imuletkun päässä olisi hyvä käyttää tiiviimpää suodatinta, jotta kiinteää ainesta ei pääse koneen letkuihin. Vaihtoehtona on myös käyttää auton pumppua ohisyöttönä.

Aiempina vuosina suojeluyhdistys on käyttänyt avustuksia myös kaislan niittoon, hoitokalastukseen sekä suo-ojan sepelisuodattimien rakentamiseen.

Valajärven Suojeluyhdistys on vuonna 1972 perustettu aktiivinen yhdistys, joka kantaa huolta kauniin etelähämäläisen Valajärven hyvinvoinnista. Valajärvi sijaitsee Janakkalan kunnan ja Hämeenlinnan kaupungin alueella.

                                     Vanajavesisäätiö tukee yhdistysten ja yksityisten toimijoiden omaehtoista vesienhoitoa jakamalla vuosittain avustuksia.

Valajärven suo-oja

Suo-ojan humusta

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}