Avustukset omaehtoisiin vesistökunnostuksiin jaettu

Vanajavesisäätiön hallitus jakoi vuosikokouksessaan yhteensä 10 000 € avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelutyölle.  Avustuksia myönnettiin yhteensä 18 eri taholle eri puolilla Vanajaveden aluetta. Avustuksia omaehtoiselle vesiensuojelulle jaettiin nyt jo neljättä kertaa.

Eniten avustuksia haettiin ja myönnettiin vesikasvien niittoon. Avustuksilla tuettiin myös järven vedenpinnan nostohanketta, laskeutusaltaiden tyhjentämistä ja fosforia saostavan kemikaalin hankintaa. Myös virkistyskäyttörakenteiden rakentamiseen, roskien keräystalkoisiin, maisemanhoitotöihin, järven tilan seurantaan myönnettiin avustusta samoin kuin tapahtumalle, joka kannustaa hyödyntämään vähempiarvoisia kaloja.

Yhteensä Vanajavesisäätiöltä haettiin hankerahoitusta 36 460 euron arvosta. Esitettyjen hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yli 116 000 euroa.

[quote]Vaikka jaetut avustussummat ovat pieniä, ne edistävät vesienhoitoa tehokkaasti. Pienetkin porkkanarahat innostavat ja kannustavat toimijoita. Avustuksien ansiosta pienenkin budjetin toimijat voivat tehdä tärkeitä hankintoja, kertoo Vanajavesisäätiön hallituksen puheenjohtaja Aarne Kauranen.[/quote]

Avustusten hakuaika alkoi 7.2.2017 ja määräaikaan 31.3.2017 mennessä saatiin yhteensä 19 hakemusta, jotka kaikki olivat hyvin perusteltuja ja täyttivät hakukriteerit, joista tärkeimmät olivat yleishyödyllisyys ja että avustettava toiminta tukee Vanajavesikeskuksen tavoitteita.
Avustuksia myönnettiin järvien suojeluyhdistyksille sekä muille yhdistyksille tai yksityishenkilöille, jotka toimivat lähiympäristönsä tilaa parantavasti.

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2017/05/YHTEENVETO_hakemuksista_ja_rahoitusesitys_2017_nettiin_.pdf” align=”left” target=”_blank”]Yhteenveto hakemuksista ja rahoituspäätös[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}