Anttilan tilalla huolehditaan ympäristöasioista

Ympäristöasiat ovat Anttilan tilalla ensiarvoisen tärkeitä tuotannon, tilan imagon ja sijainnin takia. Tilalla on pitkät perinteet paimentavien Border Collieiden käytöstä apuna karjan ja lampaiden hoidossa.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}