Äimäjärven sieppari pienensi fosforin määrää

Rauno Hiekkanen esittelee pienpuhdistamoa, joka kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen.

Rauno Hiekkanen ei pidättele innostustaan esitellessään mustaa pömpeliä Äimäjärven rannan tuntumassa.

Vempele on fosforisieppari, eli eräänlainen valumavesien pienpuhdistamo. Sen avulla Äimäjärveen laskevan ojan fosforipitoisuudet ovat pienentyneet.

– Puhdistamo on poistanut fosfaatteja noin 80 prosenttia ja typpeä noin puolet luonnontilaan verrattuna. Järjestelmän on suunnitellut ja rakentanut Insinööritoimisto Saloy, Hiekkanen kertoo.

Vaan hyvien uutisten lisäksi on huonojakin. Puhdistamon kautta kulkeneen veden ph-arvo on laskenut 7,5:stä 3,5:een.

– Tätä ei kuitenkaan tarvinne pitää haitallisena, koska järveen valuva vesi leviää laajalle alueelle. Odotamme kuitenkin laitevalmistajalta ideoita pulman ratkaisemiseksi.

Veteen lisätään rautasulfaattia

Reilu vuosi sitten käyttöön otettu pienpuhdistamo kuljettaa ojassa virtaavan veden kahden laskeutumisaltaan kautta Äimäjärveen.

Puhdistamossa kauttakulkumatkalla olevaan veteen lisätään rautasulfaattia, jonka avulla saostetaan fosfaatteja.

Ensimmäinen allas kerää saostuneet fosfaattirakeet.

Toiseen altaaseen kasvaa myöhemmin vesikasveja, jotka vielä puhdistavat vettä ennen kuin se virtaa Äimäjärveen.

Kosteikkoaltaat rakennettiin Vanajavesikeskuksen, Hämeen Ely-keskuksen, Hämeenlinnan kaupungin ja Kutilan jakokunnan rahoituksella. Kustannuksia kertyi lähemmäs 40 000 euroa.

Lisäksi Vanajavesikeskus hankki fosforisiepparin ja rautasulfaattia kahden vuoden tarpeeksi.

Äimäjärven suojeluyhdistys vastasi altaiden suunnittelusta ja rakennustöiden valvonnasta. Altaat rakensi maanrakennusurakoitsija Antero Jokinen.

– Tarkoitus on jatkaa vastaavanlaisten kosteikkoaltaiden rakentamista myös muihin rusaasti ravinteita kuljettaviin ojiin, Rauno Hiekkanen kertoo.

Juttu on julkaistu myös HS-Veden Vesimittari-lehdessä syksyllä 2013.

[symple_box color=”blue” text_align=”left” width=”100%” float=”none”]

Uusi projekti lisää virtausaukkoja

Äimäjärven tila on luokiteltu välttävän ja tyydyttävän välille.

Vuodesta 1996 toiminut Äimäjärven suojeluyhdistys on yhteistyökumppaniensa kanssa aloittanut uuden urakan veden Vaihtuvuuden parantamiseksi.

Elokuun lopussa alkoi virtausaukkojen lisääminen Kotkajärventien ja Unostentien penkereisiin.
[/symple_box]

 

[button href=”https://www.vanajavesi.fi/2018/?p=62″ align=”left”]Äimäjärvi-video[/button]

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}