Hankkeet

lopella-hoitamassa-050_960x420

 

FRESHABIT LIFE IP –hanke (2016-2022)

AJANKOHTAISTA: Ansionjärven hoito- ja käyttösuunnitelman yleisötilaisuus Haminankylän Kotipirtillä 11.2.2017 klo 15.00- Tervetuloa!

Vanajaveden alue on yksi Metsähallituksen koordinoiman valtakunnallisen FRESHABIT-hankkeen kohdealueista. Koko hankkeessa on mukana 30 kump­pania ja 8 aluetta eri puolilta Suomea. Valtakunnallisen hankkeen kokonaisbudjetti on 20 M€ ja se on osa EU:n LIFE-ohjelmaa. Vanajaveden alueen kokonaisbudjetti on 1,3 M€.

Vanajaveden alueella hankkeessa toteu­tetaan lintuvesi- ja valuma-aluekunnostuksia, tutkimuksia, mallinnustyötä, virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien kehittämistä sekä alueen asukkaiden aktivointia ja muita vesienhoitotoimia ja elinympäristökunnostuksia laajassa yhteistyössä Natura2000-alueilla ja niiden lähiympäristössä. Töitä tällä alueella tekevät Vanajavesikeskuksen lisäksi Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, Helsingin yliopiston Lammin biologinen asema, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus.

Hankkeen Vanajaveden alueen kokonaisuutta rahoittavat EU:n ja edellä mainittujen lisäksi myös Hämeen ja Pirkanmaan ELY-keskukset. Hanketta koordinoi Vanajavesisäätiö.

Alla olevaan karttaan (klikkaa kuva suuremmaksi) on merkattu kunnostuskohteet, jotka sijaitsevat Hämeessä ja Pirkanmaalla. Lisäksi mukana on myös  Evon Valkea Kotinen, joka  toimii hankkeessa luonnontilaisena vertailualueena.

Freshabit VVK_alue

Euroopan komissio on myöntänyt suomalaiselle FRESHABIT-hankkeelle rahoitusta lähes 12 miljoonaa järvien, jokien ja pienvesien kunnostamiseen ja tätä edistäviin uusiin käytäntöihin.Vanajaveden alueelle tästä rahoituksesta tulee noin 800 000 €.

Linkki valtakunnallisen hankkeen sivuille

Hankkeessa ilmestyneet laajemmat raportit

Linkki järvikohtaisiin tiedostoihin

 

Freshabit_EU_Natura_logot

 

Yhteisillä aalloilla -hanke 1.9.2015 – 31.8.2017

Yhteisillä aalloilla -hanke yhdistää Hämeen ammattikorkeakoulun, Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön ja Vanajavesikeskuksen voimat viestinnässä. Yhteistyö kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja hanke on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä omaehtoisesti sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia.

teemakuvat_nettiin

Viestintähankkeessa on neljä teemaa: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus, jotka kaikki vahvistavat maaseudun elinympäristöä sekä tukevat laajemmin myös hämäläisten biotalousstrategioiden toteutumista.

Tuloksena syntyy mm.
• erilaisia maisemanhoidollisia talkoita
• monipuolisia tapahtumia ja retkiä
• kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja
• vesiensuojeluun liittyviä pilotteja
• lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä
• elämyksellisiä lyhytelokuvia

Hanke saa rahoituksensa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (2014-2020).

EU-lippu_ja_tunnuslause_nk

Vesistösuunnittelu-PAKKA

Hankeaika 2017-2019. Hanketta rahoittaa EUn Maaseuturahasto/Linnaseutu Leader, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, mukana olevat suojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS Vesi Oy, UPM Kymmene Oyj. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.

Vesistökunnostus-PAKKA

Hankeaika 2017-2019. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus, Vanajavesikeskus, Hämeenlinnan kaupunki, mukana olevat suojeluyhdistykset, Mäskälän osakaskunta, HS Vesi Oy, UPM Kymmene Oyj. Hankkeen omat sivut löytyvät täältä.

Päättyneet hankkeet

Kauppamonitorit Hämeen lähikalapiiri Viestejä Vanajavedellä Vanajavesikeskuksen perustaminen I ja II VILJO

 

 

Yhteistyöhankkeet

N-SINK MONIMET OPENNESS

 

Päättyneet yhteistyöhankkeet

GisBloom OPET – ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä VETCombo – Vesiekosysteemitiedosta käyttäjälähtöinen palvelujärjestelmä Hämeen haja-apu – kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa